İstanbul Sarıyer'de 3 milyon TL'ye satılık bahçeli ev!

İstanbul Sarıyer'de 3 milyon TL'ye satılık bahçeli ev!

İstanbul 10. İcra Dairesi İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Zekeriya Köy'deki 580,00 metrekare yüzölçümlü gayrimenkulü satışa çıkardı. Bahçeli Kargir Ev niteliğinde olan konut 3 milyon TL'ye ihale ediliyor.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN Özellikleri: İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Zekeriya Köyü, Köprübaşı Mevkii,1454 parsel, 580,00 metrekare yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Ev nitelikli gayrimenkulün tamamı. İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Zekeriya Köyü, Köprübaşı Mevkii, Vişne Mahallesi; 1. Caddede bulunan 1545 parsel sayılı 580.00 metrekare yüz ölçümlü 100 kapı numaralı Bahçeli Kagir Evin tamamıdır. Bodrum Kat+ Zemin Kat + Normal Kat + Çatı Arası Piyes 'den müteşekkildir. Betonarme karkas statik sistemde inşa edilmiştir. Doğalgaz yakıtlı kat kaloriferlidir. Bahçesi müstakil olup açık otoparkı vardır. Genelde 1. Sınıf malzeme kullanılmıştır. Zemin katta beton ahşap döşemeli salon, seramik döşemeli mutfak ve banyo-Wc bulunmaktadır. Zemin Katları dahili bir merpenle bodrum kata inilmektedir. Bodrum katta çamaşırlık ve kalorifer odaları bulunmaktadır. Zemin kattan ikinci bir ahşap merpenle normal kata çıkılmaktadır. Normal katta biri ebeveyn süit odası olmak üzere dört yatak odası, banyo-Wc daha bulunmaktadır. Çatı Arası Piyes tek hacimlidir. Katlar, bodrumdan başlayarak sırasıyla yaklaşık 85.00 + 90.00 + 90.00 + 55.00 metrekare olup toplamda 320.00 metrekare kapalı alanı bulunmaktadır. Banyolarda gerekli tüm vitrifiyeler ve mutfakta tezgâh altı ve üstü dolaplar mevcuttur. Pencereler ahşap doğramalı ısı camlıdır. Duvarlar saten boyalı tavanlar kartonpiyerlidir. Yapı yaklaşık 18- 20 yaşında ve bakımlıdır.


İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Müdürlüğünün

20.08.2015 gün 3381 sayılı yazısında: Sarıyer ilçesi Zekeriya Köyü, F22D01c4b Pafta, 1454 Parsel sayılı yerin, 20.10.2003 onay tarihli, 1/1000 ölçekli Sarıyer ilçesi, Uskumru Köy-Zekeriya Köy Mevkii Koruma Amaçlı uygulama imar Planında 'M' lejantlı KAKS: 0.30, maks. 1-1=6,50 m. yapılanma koşullarında Konut alanında kaldığı, parsele 1 adet bağımsız bölüm konut için 21.09.1993 tarih, 84 sayı ile Yapı Ruhsatı verildiğini ve yasal süresini doldurmuş bulunduğunu belirtilmiştir.


Kıyameti: 3.000.000,00 TL 

KDV Oranı: Yüzde 18


Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 03/10/2016 günü 10:30 -10:40 arası

2 .Satış Günü: 02/11/2016 günü 10:30 -10:40 arası

Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu


Satış şartları:

1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, arttırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.aov.tr adresinden elektronik ortam da teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamla teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50'sini, rüçhanllı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan, TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre; "döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde |10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/399 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/06/2016