İstanbul Vakıflar'dan Üsküdar'da kiralama ve işletme işi!

İstanbul Vakıflar'dan Üsküdar'da kiralama ve işletme işi!

İstanbul Vakıflar 2. Bölge; Üsküdar'da yer alan arsa üzerine yapılacak yurt binasının kiralanması ve yurtun işletme işini ihaleye çıkarıyor. İhale 16 Nisan'da yapılacak...


T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğünce Mülkiyeti Abdullahağa Vakfına ait olan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, Büyük Çamlıca Caddesi, Dereyolu ve Pınar Sokaklarına cepheli ve tapunun (216) Pafta, (719) Ada, (15) Parselinde kayıtlı “arsa” vasıflı 2.919,00 m2 alanlı taşınmaz üzerine yurt yapılarak, taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 162/132 sayılı kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile İnşaat Yapım Karşılığı kira ve İşletme işi ihalesine çıkartılmıştır. İhale 16 Nisan günü saat 15.00'da yapılacak.


İhale ilanı için tıklayın