İstanbul'da Emlak Borsası 1935 yılında açılmış!

İstanbul'da Emlak Borsası 1935 yılında açılmış! İstanbul'da Emlak Borsası 1935 yılında açılmış!

1935 yılında Emlak Komisyoncuları Kurumu, Emlak Borsası açmak için teşebbüste bulunmuş ve borsa yirmi güne kadar açılacakmış. Aynı yılda İstanbul'da emlak komisyoncu sayısı 600 civarındaymış.Emlak Borsası yakında açılacak

Alım satım muameleleri borsada yapılacak

Emlak komisyoncuları kurumu bir emlak borsası açılması için teşebbüste bulunmaya karar vermişti. Borsa yirmi güne kadar açılacaktır. Kurum bundan başka fakirlere mahsus intikal muamelelerini takip etmek üzere bir yardım bürosu tesis etmek niyetindedir. Büro için tapu dairesinde bir oda isteniliyor.


Kurum başkanı Bay Hakkı Tüzün borsa haricinde emlak alım ve satım muamelesi yapılmaması için hükümete başvurulacağını ve bu suretle hem halkın aldanmaması, hem de komisyoncuların haklarını almaları ve hava kurumuna yardım edilmesi temin edileceğini bir muharririmize söylemiştir.

Komisyoncuların alım ve satım işlerinde aldıkları yüzde dört komisyonun dörtte biri borsaya bırakılacak, bunun yarısı hava kurumuna verilecektir. İstanbul'da 600 kadar emlak komisyoncusu vardır.

Akşam Gazetesi  22 Teşrinisani (Kasım) 1935

Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com