İşyeri açma ruhsatını belediyeler değil 'şehir kurulları' verecek!

İşyeri açma ruhsatını belediyeler değil 'şehir kurulları' verecek! İşyeri açma ruhsatını belediyeler değil 'şehir kurulları' verecek!

Yeni hazırlanan alışveriş merkezleri yasa .taslağına göre isteyen istediği yerde bakkal, manav ya da kasap dükkanı açamayacak. İşyeri açma ruhsatını belediyeler değil 'şehir kurulları' verecek...

Yıllardır tartışılan alışveriş merkezleri yasa taslağı tepeden tırnağa değişiyor.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan ve yeni yasama döneminde Meclis'e getirilmesi planlanan yasa taslağı, alışveriş merkezleri (AVM) dahil tüm perakende sektörünü sil baştan düzenleyecek. 

 

Aynı yasada buluşacak Yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca esnaf ile büyük alışveriş merkezleri ilk kez aynı yasal çerçeve içerisinde buluşacak. Taslak yasalaştığında isteyen istediği yerde bakkal, manav, terzi ya da kasap dükkanı açamayacak. Dükkan açmak için bugün olduğu gibi belediyelerden ruhsat almak yeterli olmayacak. Her kentte izin konusunda yetkilendirilmiş 'kurul'lar oluşturulacak. Kurullarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, akademisyenler, yatırımcılar, esnaf temsilcileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bulunacak. 


Ekonomik değerlendirme 


Bir sokakta bakkal dükkanı açmak istendiğinde, kurullar Küçük esnafın korunması amacıyla AVM'lerin pazar günleri kapatılması, hafta içinde de erken kapatılması lüzerinde tartışılıyordu. Yeni düzenlemede 1 AVM'lerin pazar günleri kapatılması * fikrinden vazgeçildi. Aynı şekilde alışveriş merkezlerinin çalışma ' saatlerinin kısaltılmasına yönelik ^ talepler de taslakta yer almadı. 

şehirlerin gelişme eksenini, imar planını, nüfus yoğunluğunu, trafik yoğunluğunu, ticaret potansiyelini göz önüne alarak orada açılacak bir işyerinin ekonomik olup olmadığını değerlendirecek. 


Yatırım hastalığına son 


Bu değerlendirmede o sokakta bakkal dükkanı işleten esnaf da düşünülecek. Böylece, Türkiye'de yatırım hastalığı olarak bilinen iyi iş yapan bakkalın yanına bakkal dükkanı, iyi iş yapan berberin yanına berber dükkanı açma devri sona erecek. 


Devlet, esnafı doğru yere doğru yatırımı yapmaya yöneltmek için tıpkı tarımdaki ürün bazlı desteklere benzeyen teşvikleri de devreye alacak. Buna göre aynı sokakta ikinci bir dükkan açmak için başvuran girişimciye başka bir sokak önerilebileceği gibi aynı sokakta başka bir iş de sunulabilecek. 


Öneriye uyan esnaf, küçük ve orta ölçekli esnaflara yönelik uygulanan mevcut teşvik ve kredi kolaylıklarından yararlanacak. Önerileri dikkate almayan esnaf ise tüm devlet desteklerinden mahrum bırakılacak. 


AVM şehirdışına taşınmayacak 


Aynı düzenlemeyle birlikte yıllardır tartışılan alışveriş merkezlerinin şehirdışına taşınması planından da vazgeçiliyor. AVM'ler mevcut uygulamada olduğu gibi yine şehiriçinde kurulabilecek, büyüklerin şehirdışına taşınması da gerekmeyecek. Ancak yeni açılacak alışveriş merkezlerinin de yer seçiminde her ildeki kurullar karar verici olacak. Kurullar, bu tür taleplerde yine şehrin gelişme ekseni, nüfus ve trafik yoğunluğu gibi kriterleri inceleyecek. 


Bugün