İşyeri kira sözleşmesi süresi!

İşyeri kira sözleşmesi süresi!


Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor. Peki, işyeri kira sözleşmesi süresi kaç sene olur?


İşyeri kira sözleşmesi süresi!

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor.


Mesken ve işyeri kiralamalarında mal sahibi ile kiracılar arasında bu sözleşme imzalanıyor. Peki, işyeri kira sözleşmesi süresi kaç sene olur?


Mesken ve işyeri kira sözleşmeleri belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir.


Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.


Buna göre kira sözleşmeleri ilk etapda 1 seneliğine yapılıyor. Ancak kira dönemi sonunda sözleşmenin yenilenmesi halinde sözleşme süresiz olma niteliği kazanıyor.


Kira süresi boyunca kiracılar, kanunda belirtilen kira gerekçeleri doğmadıkça tahliye edilemiyor.


10 yılı dolduran kiracılar:

On yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.İşyeri kirası damga vergisi oranı!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com