İşyeri kira sözleşmesi artış oranı!

İşyeri kira sözleşmesi artış oranı! İşyeri kira sözleşmesi artış oranı!

İşyerinizi kiraya verdiğinizi ve bu ay kira sözleşmenizi yenilediğinizi farz edelim. Bu durumda hangi oran üzerinden kiracınıza zam yapacaksınız? İşyeri kira sözleşmesi artış oranı nasıl hesaplanır?İşyeri kira sözleşmesi artış oranı!

İşyerinizi kiraya verdiğinizi ve bu ay kira sözleşmenizi yenilediğinizi farz edelim. Bu durumda hangi oran üzerinden kiracınıza zam yapacaksınız? İşyeri kira sözleşmesi artış oranı nasıl hesaplanır?


İşyeri kira artış hesaplamaları, mesken kira artış hesaplamalarından farklı olarak yapılıyor. Mesken kira zam hesaplamalarında ÜFE oranlarının baz alınması zorunlu olurken; işyerleri için bu uygulama 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.


Buna göre 1 Temmuz 2020 tarihine kadar işyeri sahipleri kiracısına istediği oranda zam yapabiliyor.


Ancak yapılan yasal düzenlemelere göre, kira sözleşmesinde belirtilen kira artış tanımlaması öncelikli öneme sahip oluyor.


İşyeri kira sözleşmesi artış oranı için herhangi bir tanımlama yapıldıysa, mal sahibi kira zammını burada belirtilen esaslara göre yapıyor.


Örneğin kira sözleşmesinde, kira artışının ÜFE oranına bağlı olarak yapılacağı yazıldıysa, işyeri sahibi dönemin ÜFE oranlarından yüksek bir oranda zam yapamayacak.


Ancak, sözleşmede böyle bir kısıtlamaya yer verilmememiş ise, işyeri sahipleri kiracısına istediği oranda zam yapabilecek.


İşyeri kira zammı ile ilgili madde:

12 Temmuz 2012 tarihinde 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun:


“GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”


Haziran ayında kiralar ne kadar artacak?