İşyeri kira zam oranı nasıl hesaplanır?

İşyeri kira zam oranı nasıl hesaplanır?

Mesken ve işyeri kiralamalarında, yıllık sözleşmenin yenilenmesi durumunda kira bedeline belli oranlarda zam yapılıyor. Peki, işyeri kira zam oranı nasıl hesaplanır? İşyeri kiracısına nasıl zam yapılır?


İşyeri kira zam oranı nasıl hesaplanır?

Mesken ve işyeri kiralamalarında, yıllık sözleşmenin yenilenmesi durumunda kira bedeline belli oranlarda zam yapılıyor. Borçlar Kanunu gereğince mesken kiralamalarında ÜFE oranları baz alınırken, 2020 yılına kadar işyeri kiralamalarında böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Peki, işyeri kira zam oranları nasıl hesaplanır?


Borçlar Kanunu kapsamında yapılan yasal düzenlemeler gereğince, işyeri kiralamalarında ÜFE hesabı 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 8 senelik süre ile ertelendi.


Bu uygulama ile işyeri sahipleri kira artışında istediği oranda zam yapabiliyor. "Sözleşme serbestisi" olarak ifade edilen bu durum, işyeri ve kiracısının aralarında yaptığı sözleşmeyi bağlayıcı kılıyor.


Sözleşmede kira artış oranının tanımı belirtildiyse, sözleşmenin devam etmesi halinde, işyeri sahibi burada belirtilen oranda artış yapabiliyor. Burada belirtilen hesaplama dışında kiracısına zam yapamıyor.


Ancak sözleşmede böyle bir tanımlamaya yer verilmediyse, işyeri sahibi kiracısına istediği oranda yapabilirken; kiracının da bu zam oranını kabul etmesi zorunlu oluyor.


Kanun No. 6353   

Kabul Tarihi: 4/7/2012

MADDE 53 – 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 2 – 

Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”


Kiracı zam yapmazsa ne olur?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com