17 / 08 / 2022

İtoset Yatırım Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


İtoset Yatırım Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Asım Ertürk tarafından kuruldu.İtoset Yatırım Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Asım Ertürk tarafından kuruldu.

İtoset Yatırım Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Madde: 3) Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. İnşaat Taahhüt Mimarlık İlgili mercilerden izin almak kaydıyla a. Kamu veya özel sektör müteahhitliği, her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt mimarlık ve müteahhitlik işleri yapmak veya taşerona yaptırmak. İnşaat Taahhüt işleri, proje ve mimarlık hizmetleri, makine ve mekanik tesisat işleri, ikamet amaçlı ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı bu iş ve işlemlere ait danışmanlık hizmetlerini yapmak. Bu iş ve işlemler için gerekli teknik personeli istihdam etmek. b. Her türlü altyapı, kanalizasyon ve arıtma tesisi, su arıtma ve getirme tesisleri, inşaatını, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama tesisleri sistemi, rıhtımlar, limanlar, deniz yapıları, inşaatının yapımını yapmak, taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek. c. Yurt içi ve yurt dışında, her türlü resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların petrol boru hatları, tabii gaz ve sair diğer boru hatları, su hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havai nakil hatları v.b. altyapı ve üstyapı inşaat, yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon ihaleli, ihalesiz işlerini yapmak, taşerona yaptırmak. d. Yurt içi ve yurt dışında, diğer her türlü inşaat, tesisat ve montaj işlerinde taahhütlere girmek ve ayrıca bunları kısmen veya tamamen yapmak, devretmek veya satmak. e. Her türlü demir, çimento, tuğla, kireç, kereste, boya, alüminyum, PVC, sıhhi tesisat, elektrik malzemeleri, ısı ve su yalıtım malzemeleri, inşaat hırdavatı ve her türlü inşaat malzemelerinin alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularda taahhütlere girmek danışmanlık ve know how hizmetleri vermek, distribütörlük, acentelik ve bayilik almak, vermek. f. Her türlü pvc pencere ve kapı sistemleri, çelik kapı, imalatı, ticareti, ihracat ve ithalatı, bunlarla ilgili makine teçhizat ve hammadde ve malzeme ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, Alüminyum ve demir doğrama, panjur işleri yapmak, ve pazarlamak, bunlarla ilgili hammadde, malzeme, makine ve teçhizatı almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, Her türlü inşaat malzemelerinin imalatını, toptan ve perakende satışını, (Demir, Çimento, kireç inşaat makinaları, tuğla kiremit, sıhhi tesisat gibi) ihracat ve ithalatını yapmak, Her türlü mermer işleri yapmak, Mermer işletmeciliği ile ilgili her türlü makine ve tesisleri kurmak, kurdurmak, kiralamak ve kiraya vermek, bu konuyla ilgili hammadde ve malzemeler ile makine ve tesislerin, Şirketin amacına ulaşabilmesi için, Ahşap, metal, plastik, cam ve seramik malzemeden mamul ev otel, ofis, mutfak ve banyo mobilyaları imalatı, bu mamullerin imalatında kullanmak için gerekli metal, plastik, ahşap, lamine, cam ve seramikten mamul her türlü aksesuar imalatı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, teknik hizmetlerle danışmanlık hizmetleri vermek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü orman ürünlerinin işlenmesi, mamul, yarı mamul veya ham olarak hazırlanması, Bütün bu mamullerin pazarlanması, ithali ve ihracı ve her nevi ticaretiyle iştigal etmek, g. Yurt içi ve yurt dışında, her türlü resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, her türlü yol karayolları, demiryolları, hava meydanları, havaalanları, balast, mıcır, stabilize, beton, yol, hafriyat, asfalt, köprüler ile alt ve üst geçitler, tüneller, limanlar, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, iş hanları, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum hizmet binaları, liman binaları, prefabrike inşaat ve meskenler, oteller, moteller, kam yerleri, kamping, villa, pansiyon, plaj, lokanta, kafeterya, tatil köyleri, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, baraj, gölet devinasyon tünelleri, liman, iskele, havuz inşaatı ve arıtma işlemleri, turistik konaklama tesisleri, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler, işlerinin komple inşaatını ve montaj işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek veya başkalarına taşerona yaptırmak, bunları satmak ve kiraya vermek ve bu maksatla kurulmuş tesisleri bizzat veya iş birliği yoluyla işletmek, gereğinde üçüncü şahısların istifadesine tahsis etmek, h. Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. i. Her türlü beton entegre tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Bu tesislerle ilgili makine alet ve edevatın ithalat ve ihracatını yapmak. j. Kat karşılığı ve kentsel dönüşümlü mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. Kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, yasal mevzuata bağlı kalmak şartıyla, kentsel dönüşüm proje iş ve işlemlerini yapmak, bu kapsamda kat karşılığı bina inşaatları yapmak k. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.