01 / 07 / 2022

İzale-i şuyu satış iptali!

İzale-i şuyu satış iptali!

Hisseli gayrimenkul üzerinde bulunan ortaklığı bozmak için izale-i şuyu davası açılabiliyor. Peki, hisseli tapu satışı iptal edilebilir mi? İşte izale-i şuyu satış iptali...İzale-i şuyu satış iptali!
Bir taşınmazın ortaklarının isimleri ve sayılarının belirtildiği resmi belge hisseli tapu olarak biliniyor. Hissesli tapu ileride oluşabilecek karışıklık riskini ortadan kaldırıyor. Ancak hisseli tapularda dikkat edilmesi gereken husus, bu tapularda gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğu belirtilmiyor. 

Hisseli tapu sahipleri kendi aralarında toplanarak, kimin hangi bölgenin sahibi olduğuna karar verebiliyor.  Yapılan anlaşmanın sonuçları ise tarafların ortak kararı ile yazılı bir belgeye de dökülebiliyor. Hisseli tapularda, hisse sahiplerinden sadece biri dahi izalei şuyu davası açmak istese, dava açılabiliyor ve mahkeme gayrimenkulün satışını yapabiliyor.

İzale-i şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlıyor davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar oluşturuyor. 

Kanen bir gayrimenkulde hissesi olan herkes bu davayı açma hakkına sahip oluyor. İzale-i şuyu davası, diğer hissedarlara karşı açılıyor. Dava için bir dilekçe ile mahkemeye başvuru yapılabiliyor. 

İzale-i şuyu satış iptali!

İzale-i şuyu dava dilekçesi 2021

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 

1-

2-

3-

KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim davalılarla birlikte paydaş oldukları dava konusu 198 Ada, 29 parsel üzerine iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üzerinde ayrıca portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılmaktadır. Taşınmaz yıllardır tüm paydaşlarca sorunsuz bir şekilde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlandıktan sonra diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir. 

2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi nedeniyle mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üzerindeki betonarme bina tamamen müvekkilimin kişisel malvarlığından yapılan harcamalar ve kişisel emeğiyle inşa edilmiş bulunmaktadır.

3- Taşınmazın mümkünse aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle taşınmaz maldaki paydaşlığın öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde bina değeri müvekkile bırakılmak kaydıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../…/…

Davacı Vekili

Av

İzale-i şuyu satış iptali!

İzale-i şuyu satış iptali

Hisse tapulu gayrimenkulün satın alınması durumunda tapuda bulunan hissedarların feragatnamelerinin verilmesi şartı bulunuyor. Örneğin hissedarlardan biri hissesini tapuda yer alan ortağına satmak isterse kendi hissesini ortağına satacağıyla ilgili tapudan bir ihtarname alması şartı bulunuyor.

Diğer ortak satın almak istemezse bunu yazılı olarak ortağına bildirmesi gerekiyor. Ardından hissesini satmak isteyen ortak istediği kişiye hissesini satışını gerçekleştirebiliyor. Ancak bu işlemler yapılmadan ortaklardan biri kendi hissesini satarsa diğer ortağın satış iptal davası açma hakkına sahip oluyor.

İzale-i şuyu dava dilekçesi 2021!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com