İzmir Bornova Doğanlar Köyü'nde icradan satılık 1.1 milyon TL'ye arsa!

İzmir Bornova Doğanlar Köyü'nde icradan satılık 1.1 milyon TL'ye arsa!

İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü tarafından, İzmir Bornova Doğanlar Köyü'nde yer alan 1.802 metrekarelik arsa icradan 1 milyon 100 bin TL bedelle satışa çıkardı...İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğü tarafından,  İzmir  Bornova Doğanlar Köyü'nde 19105 ada 1 parselde kayıtlı 1.802 metrekarelik arsa icradan 1 milyon 100 bin TL bedelle satılıyor. Arsanın ihalesi 10 Eylül 2014 günü saat 14.40-14.50 arasında yapılacak.Bu arttırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin % 50 sini bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise 2. ihalesi 13 Ekim 2014 günü saat 14.40.-14.50 arasında yapılacak.İHALE


İZMİR 5.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ - Evrak No: 2014/14S


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNDEN


DOSYA NO: 2014/14 SATIŞ


Mahkemece satış sureti ile satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilen ve satışı kanun hükümlerine göre yapılacak olan gayrımenkuller İzmir ili Bornova ilçesi Doğanlar köyü, 19105 ada 1 parselde kayıtlı 1.802,00 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazdır.


Satışa konu taşınmaz ;Doğanlar mahallesi 1410 sokak ( no:8 adresindeki Sert Demir Çelik işlet me binasının batısındaki) Bornova-İzmir adresindeki boş alandır. Tapu kaydı beyanlar hanesinde" içerisinde Doğanlar Köyüne ait 20 adet ve Vakıflar


Genel Müdürlüğüne ait 15 adet zeytin ağaçığ mevcuttur" şerhi bulunmaktadır Keşif sırasında taşınmaz üzerinde 3 adet bakımsız zeytin ağacının mevcut olduğu görüldü.


Taşınmaz boş alandır. Üzerinde 3 adet zeytin ağacı bulunmaktadır.Taşınmaz Kuzeyindeki 1410 sokağa cepheli olup imar planında batısında görülen 15 m.genişliğindeki yolun hali hazırda açılmamış olduğu görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede atölye-imalathane ve 1-3 katlı konut binalarının yer aldığı görülmüştür.Taşınmazın topografik yapısı düz ve inşaat yapımına uygundur.


İmar durumuna göre ise; "Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müd.düzenlenen 18.04.2014 tarih 32933 sayılı imar durumu yazısında "taşınmazın Emax=0,40 EMSALLİ-(Y) Koşullu Kentsel Çalışma alanına isabet ettiği" belirtilmiştir.


MUHAMMEN BEDEL : 1.100.000,00 TL


Satış şartlan : İhalesi İzmir Adliyesi D 3 Blok Zemin Kat 24 no.lu odada yapılacaktır.


1.İhalesi 10/ 09 /2014 günü saat 14.40-14.50 arasında yapılacaktır..


Bu arttırmada verilecek bedel masraflar ile birlikte kıymetinin % 50 sini bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise 2. ihalesi yine aynı yerde yapılacaktır.


2.İhalesi : 13/10 /2014günü saat 14.40.-14.50 arasında yapılacaktır.


Bu arttırmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlı alacaklar var ise bu alacakların toplamını ve kıymetinin %50 sını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olacaktır.


Açık arttırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanacak olup elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayıp ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. İkinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sona erecektir. Elektronik ortamda verilecek teklifler muhammen bedelin yüzde ellisinden az olamaz. Teklif vermeden önce muhammen bedelin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.


İhaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarını satış memurluğunca yazılacak bir yazı ile Vakıfbank Adliye Şubesi' nde açılacak bir satış hesabına yatırmak zorundadırlar. İhale bedelinden başka tapu alım harcı, ihale pulu bedeli e katma değer vergisi alıcısına aittir. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale fesih edilir ve iki ihale arasındaki fark ila yeni ihale masrafları alıcı ile kefillerinden hiçbir hükme gerek kalmaksızın tahsil olunur. İhaleye girmek isteyenler satış şartnamesini okumuş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılırlar. İşbu ilan, kendisine tebligat yapılamayan ilgililer için de tebliğ yerine geçer. Daha fazla malı ıra: almak isteyenlerin .Mahkemem iz


Satış Memurluğuna başvurmaları, satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacağı İLAN OLUNUR07/07/2014


Satış M. 69182 /İhale ilanı için tıklayın