İzmir Buca'da 1.6 milyon TL'ye arsa ve bahçe!

İzmir Buca'da 1.6 milyon TL'ye arsa ve bahçe! İzmir Buca'da 1.6 milyon TL'ye arsa ve bahçe!

İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, İzmir ili Buca ilçesi Dumlupınar mahallesinde bulunan arsa ve bahçeyi 1 milyon 600 bin TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 13 Mart 2012 Pazartesi günü 14:00-14:15 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 2011/3 SATIŞ   Mahkememizce satış suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı İcra İflas kanunu hükümlerine göre yapılacak olan gayrimenkul tapunun  İzmir  ili Buca ilçesi Dumlupınar mahallesi 10632 ada 7 parselde 570,00 M2 arsa olarak tapuya kayıtlı taşınmaz ile Buca Dumlupınar mahallesi 140 ada 68 parselde 9.424,00 m2 bahçe ve bağ olarak tapuya kayıtlı taşınmazlar kesinleşen izale-i şüyu kararına istinaden İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde satılacaktır.   a) 10632 ada 7 parsel sayılı taşınmazın, 570,00 M2 yüzölçümlü ve arsa niteliğinde ve 4 kata imarlı olduğu, Izmir-Aydın oto yolunun kuzey-batı tarafında ve oto yoldan takriben 180 .00 m içeride yer aldığı, boş vaziyette bulunduğu, üzerinde her hangi bir tesisin bulunmadığı, topoğrafik olarak düz bir saha görünümünde olduğu taşınmazın giriş ve çıkışı sağlayacak yolların henüz açılmadığı tesbit edilmiştir. Taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkanı henüz tezahür etmemiştir.   b) 140 ada 68 parsel sayılı taşınmazın 9.424 ,00 M2 yüzölçümlü taşınmazın şuyu-lanacak ada dahilinde kaldığı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine tabi olduğu Izmir-Aydın oto yolunun kuzey-batı tarafından ve oto yoldan takriben 50 metre içerisinde yer aldığı taşınmaz ile oto yol arasında mevcut ve oto yola paralel bulunan 254 sokakdan girişin yapıldığı üzerinde iki katlı ev, altlı üstlü tek olarak kullanılan evin alanı 180 M2 dir. evin güney-doğu tarafında 3 adet dam ile muhtelif yaşta ve cinste ağaçların 6 adet incir. 5 adet ceviz , 14 adet zeytin, 5 adet badem, ve 1 adet dut ağacının mevcut olduğu topoğrafik olarak güney-batıdan , kuzey-batı yönünde %5 mneyilde bulunduğu, tesbit edilmiştir/Taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden yararlanma imkanı henüz tezahür etmemiştir.   Taşınmazların her ikisinin tapu kaydında İzmir 16. İcra Müdürlüğünün 2011/2361 esas ve 2010/2187 esas sayılı dosyaları ile izmir 1 İcra Müdürlüğünün 2011/495 esas sayılı. İzmir 2 icra Müdürlüğünün 2011/11461 esas, 2010/17228 esas sayılı dosyalarında haciz şerhleri vardır ve bu hacizler devam etmektedir.   İMAR DURUMU : 7 Parsel sayılı taşınmaz imar planında ayrık.nizam 4 kata imarlı olup, konut sahasında kalmaktadır. 68 parsel sayılı taşınmaz şuyulanacak ada dahilinde kalmakta olup 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine tabidir. 10632 ADA 7 PARSELDE TAPUYA KAYITLI TAŞINMAZIN MUHAMNEN BEDELİ 171.000,00TL dir. 140 ADA. 68 PARSELİN MUHAMMEN BEDELİ 1.600.000.00 TL dir.   1. AÇIK ARTIRMA : 13.03.2012 GÖNÜ 7 nolu parsel saat 14.00-14.15 de 68 nolu parsel saat 14.30.14.45, arasındadır .her iki parsel için birinci artırmada verilecek bedel muhammen kıymetin %60 +masraf toplamını geçmesi şarttır.   2. AÇIK ARTTIRMA : 23.03.2012 GONO 7 nolu parsel saat 14.00-14.15, de 68 nolu parsel saat 14.30-14.45, arasındadır. Her İki parsel için ikinci artırmada verilecek bedel %40 ve masraflar toplamını geçmesi şarttır. Bu kayıtla alıcısına ihale edilecektir. ihaleye girmek isteyenler %20 nakti teminatlarını İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesinden alacakları yazı ile Vakıfbank Adliye Şubesine yatırmak zorundadırlar ihaleye girmek isteyenler satış şartnamesini okumuş, kapsamını aynen kabul etmiş sayılırlar İhale bedelinden başkaca alım harcı, damga resmi, Katma değer vergisi süresinde yatırmak alıcısına aittir. Satış şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açıktır. İlan olunur 27.01.2012 B-6988   İlan için tıklayın!