İzmir Çeşme'de icradan 4.1 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir Çeşme'de icradan 4.1 milyon TL'ye satılık arsa!

İzmir İli Çeşme İlçesi'nde bulunan arsa Çeşme İcra Dairesi tarafından 4 milyon 103 bin TL bedelle açık artırma usulü ile ihale edilecek.


İzmir Çeşme'de yer alan arsa 30 Kasım 2015 günü saat 15:30 ile 15:40 arasında satışa çıkacak.


1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: 

İzmir il, Çeşme ilçe, 6127 ada no, 4 parsel no, Ilıca Mahalle/Mevkii,  İzmir  ili, Çeşme ilçesi, Ilıca Mahallesi Punta mevki 6127 ada 4 parselde kayıtlı 8207 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tam payı borçu lehine kayıtlı olup Çeşme Belediyesi’nden alınan imar durumuna göre; “Söz konusu parsel; 09.08.2011 gün ve 6216 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile 2. Derece Doğal Sit alanında kalmakta, 05.08.1986 tarih ve 19186 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çeşme Paşalimanı Turizm merkezi sınırları içerisindedir. 1/25000 çevre düzeni planı ve 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları yapılmadan uygulamaya geçilememektedir. Öte yandan söz konusu arsa Çeşme merkeze yaklaşık 9 km uzaklıktadır. Parselin deniz manzarası vardır. Deniz tarafında yaklaşık 130 km’lik bir cephesi vardır ve bu cephe şeridin denizle arasındaki mesafe yaklaşık 40 metredir. Önü kapanmayacak bir konumdadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır. 


Adresi: Şifne Termal Oteli’nin 400 metre kuzeyindedir. 


Yüzölçümü: 8207 metrekare 

Arsa Payı: Tam


İmar Durumu: Özellikleri kısmında yazmaktadır.


Kıymeti: 4.103.500,00 TL KDV Oranı: % 18

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü: 30/11/2015 günü 15:30-15:40 arası

2.Satış Günü: 25/12/2015 günü 15:30-15:40 arası

Satış Yeri: ÇEŞME ADLİYESİ İHALE ODASI ÇEŞME-İZMİRSatış Şartları: 


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma günün den önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.


Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/363 Tlmt. sayılı dosya başvurmaları ilan olunur. 20/10/2015