İzmir Urla'da 11.8 milyon TL'ye icradan satılık 10 tarla!

İzmir Urla'da 11.8 milyon TL'ye icradan satılık 10 tarla!


T.C. Urla İcra Dairesi, İzmir İli, Urla İlçesi, Özbek Mahallesi'nde yer alan tarlaları 11 milyon 814 bin 652,6 TL'ye satıyor.


T.C. Urla İcra Dairesi tarafından  İzmir  İli, Urla İlçesi, Özbek Mahallesi'nde yer alan tarlalar 11 milyon 814 bin 652,6 TL'ye satılıyor. İhale 7 Ağustos 2019 tarihinde saat 11.00'da yapılacak.

İhale ilanı:
2013/380 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapuda İzmir İli, Urla İlçesi,Özbek Mah. 327 ada 1 parsel taşınmaz 2.555,09 metrekare yüzölçümü Zeytin ağaçlı tarla niteliği taşınmazdır. Söz konusu parsel üzerinde yığma tarzda inşa edilmiş 1 adet yapı bulunmaktadır. Dava konusu parsel Özbekyolu Caddesine cepheli olup, Urla merkezine kuş uçumu yaklaşık 4,5 kmdir. Yakın çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır yapı 65,00  metrekaredir. 8 adet Zeytin ( 70 yaş), 5 adet zeytin (40 yaş) 18 adet Fıstık çamı (30 yaş) ağacı bulunmaktadır
Adresi : Özbek Mahallesi 327 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmaz Urla / İZMİR
Yüzölçümü : 2.555,09  metrekare  
İmar Durumu :1/5000 ölçekli Nazım İmar planları dışında kaldığı,İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Çevre Düzeni Planı ve İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olduğu,İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlı olduğu, İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notları gereği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği, bu nedenle taşınmazın imar durumunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirileceği, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı nedeni ile inşaat iznin bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 269.074,10 TL KDV Oranı : yüzde18
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacı isa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda İzmir İli, Urla İlçesi,Özbek Mah. 198 ada 9 parsel taşınmaz 15.629,38 metrekare yüzölçümü Zeytin ağaçlı tarla niteliği taşınmazdır. Taşınmaz Özbekyolu Caddesine cepheli olup, Urla merkezine kuş uçumu yaklaşık 5 km’dir. Yakın çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel üzerinde yığma tarzda inşa edilmiş 3 adet tavuk kümesi, tavuk kümesine bitişik yapılmış idari bina, prefabrik bekçi kulübesi, jeneratör muhafaza yapısı ve 1 adet kuyu vardır. Kümesler sırası ile 1250,00 metrekare  , 1200,00 metrekare  , ve 1200,00 metrekaredir. 2 kümes arasında yaklaşık 75,00 metrekare yapı yer almaktadır. Yaklaşık 50,00 metrekare alana sahip idari bina mevcuttur. İskeleti demir boru profil olan Jenaratör muhafaza yapısı 12,00 metrekare , bekçi kulübesi pvc hazır malzemeden yapılıdır. Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır.
Adresi : Özbek Mahallesi 198 ada 9 parsel
Yüzölçümü : 15.629,38  metrekare  
İmar Durumu :1/5000 ölçekli Nazım İmar planları dışında kaldığı,İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Çevre Düzeni Planı ve İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olduğu,İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlı olduğu, İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notları gereği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği, bu nedenle taşınmazın imar durumunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirileceği, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı nedeni ile inşaat iznin bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 3.190.373,00 TL
KDV Oranı :  yüzde 18
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda İzmir İli, Urla İlçesi,Özbek Mah. 191 ada 32 parsel taşınmaz 4.040,37  metrekare   yüzölçümü Zeytin ağaçlı tarla niteliği taşınmazdır. Urla merkezine kuş uçumu yaklaşık 7 km?dir. Yakın çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır. 9 adet Zeytin ağacı vardır.
Adresi : Özbek Mahallesi 191 Ada 32 Parsel Sayılı TaşınmazUrla / İZMİR
Yüzölçümü : 4.040,37  metrekare  
İmar Durumu :1/5000 ölçekli Nazım İmar planları dışında kaldığı,İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Çevre Düzeni Planı veİzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olduğu,İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlı olduğu, İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notları gereği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği, bu nedenle taşınmazın imar durumunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirileceği, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı nedeni ile inşaat iznin bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 249.322,20 TL KDV Oranı : yüzde 18
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapuda İzmir İli, Urla İlçesi,Özbek Mah. 185 ada 80 parsel taşınmaz 1.931,28  metrekare   yüzölçümü zeytin ağaçlı tarla nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz boş durumdadır. Urla merkezine kuş uçumu yaklaşık 9 km?dir. Yakın çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır.Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır.
Adresi : Özbek Mahallesi 185 Ada 80 Parsel Sayılı Taşınmaz Urla / İZMİR
Yüzölçümü : 1.931,28  metrekare  
İmar Durumu :1/5000 ölçekli Nazım İmar planları dışında kaldığı,İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Çevre Düzeni Planı veİzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olduğu,İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlı olduğu, İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notları gereği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği, bu nedenle taşınmazın imar durumunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirileceği, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı nedeni ile inşaat iznin bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 57.938,40 TLKDV Oranı : yüzde 18
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 12:30 - 12:35 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 12:30 - 12:35 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda İzmir İli, Urla İlçesi,Özbek Mah. 185 ada 69 parsel taşınmaz 6.887,03 metrekare  yüzölçümü tarla niteliği taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde dağınık durumda kızılçam ağaçları vardır. Urla merkezine kuş uçumu yaklaşık 8 km?dir. Yakın çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır.
Adresi : Özbek Mahallesi 185 Ada 69 ParselUrla / İZMİR
Yüzölçümü : 6.887,03  metrekare  
İmar Durumu :1/5000 ölçekli Nazım İmar planları dışında kaldığı,İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Çevre Düzeni Planı veİzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olduğu,İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlı olduğu, İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notları gereği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği, bu nedenle taşınmazın imar durumunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirileceği, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı nedeni ile inşaat iznin bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 206.610,90 TLKDV Oranı : yüzde 18
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 13:00 - 13:05 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 13:00 - 13:05 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapuda İzmir İli, Urla İlçesi,Özbek Mah. 197 ada 2 parsel taşınmaz 30.677,96 metrekare yüzölçümü Zeytin ağaçlı tarla niteliği taşınmazdır. Taşınmaz Urla merkezine kuş uçumu yaklaşık 5 kmdir. Yakın çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel üzerinde prefabrik 3 adet tavuk kümesi ve 1 adet kuyu bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde prefabrik 3 adet tavuk kümesi, bulunmaktadır. Söz konusu yapıların bir kısmının 197 ada 2 parsel dışında kaldığı tespit edilmiş olup yapı bütünlüğünün bozulmaması açısından yapıların tamamı üzerinden hesaplama yapılmıştır. Kümeslerin her biri 880,00 metrekaredir. Toplam 3 adet kümesin alanı 880,00 metrekare   X 3= 2.640,00 metrekare  olarak hesaplanmıştır.Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır.5 adet zeyin (10-12 yaş) 15 adet kızılcam ağacı vardır. Tapu kaydının beyanlar hanesinde Zilyetlik şehri vardı. Bu şerh sorumluluğu ile satısı yapılmaktadır.
Adresi : Özbek Mahallesi 197 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Urla / İZMİR
Yüzölçümü : 30.677,96  metrekare  
İmar Durumu :1/5000 ölçekli Nazım İmar planları dışında kaldığı,İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Çevre Düzeni Planı ve İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olduğu,İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlı olduğu, İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notları gereği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği, bu nedenle taşınmazın imar durumunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirileceği, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı nedeni ile inşaat iznin bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 3.074.913,60 TL KDV Oranı : yüzde 18
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda İzmir İli, Urla İlçesi,Özbek Mah. 185 ada 79 parsel taşınmaz 6.233,07 metrekare   yüzölçümü zeytin ağaçlı tarla nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz boş durumdadır. Urla merkezine kuş uçumu yaklaşık 8,5 kmdir. Yakın çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır.Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır.
Adresi : Özbek Mahallesi 185 Ada 79 Parsel Urla / İZMİR
Yüzölçümü : 6.233,07  metrekare  
İmar Durumu :1/5000 ölçekli Nazım İmar planları dışında kaldığı,İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Çevre Düzeni Planı ve İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olduğu,İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlı olduğu, İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notları gereği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği, bu nedenle taşınmazın imar durumunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirileceği, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı nedeni ile inşaat iznin bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 186.992,10 TLKDV Oranı : yüzde 18
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapuda İzmir İli, Urla İlçesi,Özbek Mah. 185 ada 78 parsel taşınmaz 10.034,17  metrekare yüzölçümü zeytin ağaçlı tarla nitelikli taşınmazdır. Urla merkezine kuş uçumu yaklaşık 8,5 km?dir. Yakın çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır.Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır. 14 adet zeytin ağacı vardır.
Adresi : Özbek Mahallesi 185 Ada 78 Parsel SayılıUrla / İZMİR
Yüzölçümü : 10.034,17  metrekare  
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları dışında kaldığı,İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Çevre Düzeni Planı veİzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olduğu,İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlı olduğu, İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notları gereği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği, bu nedenle taşınmazın imar durumunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirileceği, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı nedeni ile inşaat iznin bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 358.145,95 TLKDV Oranı : yüzde 18
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapuda İzmir İli, Urla İlçesi,Naipli Mah. 685 ada 29 parsel taşınmaz 30.651,00  metrekare yüzölçümü iki yüz beş zeytinli tarla nitelikli taşınmazdır. Söz konusu parsel üzerinde yığma tarzda inşa edilmiş 4 adet tavuk kümesi, 1 adet bekçi kulübesi ve müştemilat 1 adet kuyu bulunduğu tespit edilmiştir. Kümesler sırası ile 1.350,00 metrekare  , 1.250,00 metrekare  , 1.200,00 metrekare   ve 350,00 metrekaredir. Bekçi evi 100,00 metrekare   müştemilat 12,00 metrekaredir. Urla merkezine kuş uçumu yaklaşık 5 km?dir. Yakın çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır. Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır. 104 adet kızılçam, 8 adet incir, 3 adet armut, 35 adet zeytin, 48 adet zakkum, 6 adet yayılıcı Ardıç , 3 adet asma 2 adetli gistrum ağacı vardır. Taşınmaz üzerinde Tedaş Genel Müdürlüğünün intifa hakkı vardır. İntifa hakkı sorumluluğu ile birlikte satışı yapılmaktadır.
Adresi : Naipli Mahallesi 685 Ada 29 Parsel Urla / İZMİR
Yüzölçümü : 30.651,00  metrekare  
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Nazım İmar planları dışında kaldığı,İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Çevre Düzeni Planı veİzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olduğu,İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlı olduğu, İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notları gereği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği, bu nedenle taşınmazın imar durumunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirileceği, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı nedeni ile inşaat iznin bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 4.176.028,80 TL
KDV Oranı : yüzde 18
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapuda İzmir İli, Urla İlçesi,Özbek Mah. 185 ada 41 parsel taşınmaz 2.948,34  metrekare   yüzölçümü zeytin ağaçlı tarla nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde bakımsız ağaçlar vardır. Urla merkezine kuş uçumu yaklaşık 8 kmdir. Yakın çevresinde yerleşim alanı bulunmamaktadır.Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır.
Adresi : Özbek Mahallesi 185 Ada 41 Parsel Sayılı Taşınmaz Urla / İZMİR
Yüzölçümü : 2948,37m ²
İmar Durumu :1/5000 ölçekli Nazım İmar planları dışında kaldığı,İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25000 Çevre Düzeni Planı veİzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak planlı olduğu,İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Orman Alanı olarak planlı olduğu, İzmir – Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı plan notları gereği 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca belirlenecek tarım arazileri sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği, bu nedenle taşınmazın imar durumunun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden alınacak görüşe göre tekrar değerlendirileceği, taşınmazın kamu eline geçmiş herhangi bir yola cephesinin bulunmadığı nedeni ile inşaat iznin bulunmadığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 103.191,90 TL
KDV Oranı :  yüzde 18
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 04/09/2019 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Belediye Mezat Salonu - Hacıisa Mah. Belediye İş Hanı No:3/9 URLA / İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin  yüzde  50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin  yüzde  50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin  yüzde  20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere İİK 127 maddesi uyarınca gazete ilanı ve E ilanın tebliğ yerine geçecektir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/380 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.