İzmir Urla'da icradan satılık 1 milyon 51 bin TL'ye havuzlu bina ve müştemilat!

İzmir Urla'da icradan satılık 1 milyon 51 bin TL'ye havuzlu bina ve müştemilat!

İzmir Urla Güvendik Mahallesi'nde yer alan yüzme havuzlu bina ve müştemilat 1 milyon 51 bin 31 TL'ye icradan satılıyor. İhalesi 19 Eylül 2014 tarihinde yapılacak...T.C Urla İcra Dairesi,  İzmir  Urla 1638 ada, 2 parsel nolu Güvendik Mahallesi, Köşegediği Mevkiinde yer alan 1 adet 170 metrekarelik 2,00 metre derinlikli natamam yüzme havuzu, 1 adet 15 metrekarelik müştemilat, 1 adet kuyu, bir adet de bodrum kat üzeri iki katı ve çatı arası olan betonarme bina icradan 1 milyon 51 bin 31 TL'ye 19 Eylül 2014 saat 14.00'te satılıyor.GM.SATIŞ 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2013/325T


T.C.URLA İCRA DAİRESİ


2013/325 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri _ : İzmir İl, Urla İlçe, 1638 Ada No, 2 Parsel No, GÜVENDİK MAHALLESİ

KOSEGEDIGI MEVKİİ, Taşınmazın Güvendik Mahallesi Kösegediği mevkiinde bulunduğu ve Belediye hizmetlerinden tam olarak yararlandığı tespit edilmiştir.Taşınmaz üzerinde 1 adet 170 m2'lik 2,00 metre derinlikli natamam yüzme havuzu, 1 adet 15 m2'lik müştemilat, 1 adet kuyu, bir adet de bodrum kat üzeri iki katı ve çatı arası olan betonarme bina bulunduğu tespit edilmiştir.Binanın dış cephesinin sıvalı ve badanalı olduğu, tüm doğramalarının çift camlı PVC malzemeden yapıldığı görülmüştür.Binanın çatısı ahşap malzemeden olup üzeri kiremitle örtülüdür.Binanın bodrum katında 2 adet oda ve bir adet de depo bulunduğu görülmüstür.Binanın zemin katında ise 1 adet salon, 1 adet mutfak, 1 adet Banyo-VVC ve 1 adet oda, 1 adet kiler bulunmaktadır.Binanın 1. katında 2 adet ebeveyn banyosu, 3 adet oda bulunmaktadır.Binanın bodrum katı 103 m2, zemin katı 120 m2, 1. katı 113 m2, çatı arası ise 65 m2 alanlıdır, bina toplam 401 m2 alanlıdır.Tasınmaz üzerinde 1 adet Yeni dünya ağacı, 1 adet Elma ağacı, 1 adet Şeftali ağacı, 1 adet Armut ağacı, 1 adet Kayısı ağacı, 4 adet Erik ağacı, 1 adet Ayva ağacı, 3 adet nar ağacı, 2 adet Servi fidanı, 2 adet Palmiye ağacı 19 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Urla merkeze 10 Km., Denize 1 Km.

uzaklıktadır. Taşınmaz ormanlık alana komşu konumdadır.Çevresinde müstakil dubleks villalar bulunmaktadır.Deniz manzaralıdır.Doğa içerisinde sessiz sakin bir konumdadır.Taşınmaz üzerinde ayrıca 1 adet kuyu bulunmaktadır.Borçlu hissesi TAM'dır.


Adresi : Güvendik Mahallesi 243/1 Sok. No:9 Urla/İZMİR


Yüzölçümü : 3.482,15 m2


Arsa Payı : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına göre imar uygulaması yapıldıktan sonra KAKS: 0.05'ten, büyüklüğü 250 m2'yi, yüksekliği iki katı geçmeyen çiftçinin barınması amaçlı bağ evi ve müştemilatı yapılabilir.Müştemilat binaları

belirlenmiş olan inşaat alanına dahil edilir.


İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının dışında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında Tarımsal Niteliği korunacak özel mahsul alanı olarak planlıdır.İzmir Büyükşehir bütünü 1/25000 ölçekli çevre düzeni Planında Tarım alanı olarak planlıdır. 

Kıymeti :1.051.031,00 TL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.


1. Satış Günü : 19/09/2014 günü 14:00 - 14:10 arası


2. Satış Günü : 14/10/2014 günü 14:00 - 14:10 arası


Satış Yeri : URLA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satıp şartları :


1- ihale açık artırma sureliyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csafis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satıp giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış

talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya

bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133

üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/325 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/07/2014


İhale ilanı için tıklayın