İzmir'in en büyük sorunlarından biri çarpık kentleşme ve gecekondulaşma

İzmir'in en büyük sorunlarından biri çarpık kentleşme ve gecekondulaşmaİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in en büyük sorunlarından birinin çarpık kentleşme ve gecekondulaşma olduğunu söyledi.


 

8. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON SODEX Fuarı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, kongre ve fuarın açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'in en güzel yerlerinin çarpık yapılaşma içinde olduğunu belirterek, "İzmir'in en büyük sorunlarından biri çarpık kentleşme ve gecekondulaşmadır" dedi.

İzmir'deki gecekonduların, başka şehirlerin aksine tek katlı değil, birkaç katlı olduğunu ifade eden Kocaoğlu, kent dönüşümü amacıyla gerçekleştirilen projeler kapsamında nazım imar planı ve strateji planının belediye meclisinden geçtiğini kaydetti.

Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da tesisat sektörünün cihaz, malzeme, ekipman üretimi ve taahhüt uygulamalarıyla birlikte ciddi bir pazar oluşturduğunu, ancak tesisat sektörünün kararlı bir gelişme çizgisi gösteremediğini söyledi.

Bunun en önemli nedenini "planlı sanayi politikalarının olmaması, tutarsız ihracat politikaları, tek taraflı imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması" olduğunu savunan Koramaz, şunları kaydetti: "Özellikle KOBİ'lerin üretim teknolojilerini yenilemeleri, kalifiye eleman, mühendis istihdamı ve AR-GE çalışmalarını özendirici kredi ve

teşvik uygulamalarının gündeme alınması gerekmektedir. Hal böyleyken, yeni hazırlanan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısında KOBİ'ler bir yana bırakılmakta, büyük şirketler ve yabancı yatırımcılara çok büyük avantajlar sağlanmaktadır. Büyük firmalarımız ise giderek artan oranda ithalata yönelmektedir." Açılışa  İzmir  Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, bazı milletvekilleri ve sektör temsilcileri de katıldı.

Kongrede, sektörel dernek ve vakıfların yöneticileri söz alarak çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler verdi.

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında 4 sempozyum, 7 seminer, 11 kurs ve 3 panel düzenleneceğini belirtilirken, SODEX Fuarı'nın ise doğal gaz, ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, jeotermal ve güneş enerjisi sistemleri konularını kapsadığı bildirildi.