İzmit Yeni Cuma Camii'nin restorasyonu 2016'da başlayacak!

İzmit Yeni Cuma Camii'nin restorasyonu 2016'da başlayacak!Kocaeli’de Osmanlı dönemi cami mimarisinin baş yapıtlarından olan Yeni Cuma Camii restore edilecek. 436 yıllık caminin restorasyonu 2016 yılında başlayacak.


Kocaeli’de Osmanlı dönemi cami mimarisinin iki başyapıtı bulunuyor. Biri Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Camii Külliyesi, diğeri İzmit’teki Pertevpaşa, halk arasında bilinen adıyla Yeni Cuma Camii… 17 Ağustos 1999 depreminde bu iki eser ayakta kalmayı başardı. Yeni Cuma Camiinin hasarlı minaresi sökülüp; aynı taşlar kullanılarak yeniden yapıldı. Şimdi sıra, 436 yıllık caminin kapsamlı restorasyonuna geldi. Restorasyon önümüzdeki yıl başlayacak. Yaklaşık 5 milyon TL’ye mal olacak restorasyon boyunca cami ibadete hep açık tutulacak. 


Mimar Sinan’ın ilimizdeki en büyük eserlerinden biri olan 436 yıllık tarihi Yeni Cuma Camisi'nin (Pertevpaşa) elden geçirilmesi için Anıtlar Yüksek Kurulunda röleve ve restorasyon projeleri onaylandı. Camiinin restorasyonu 2016 yılında başlayacak.


Kentimizin en değerli tarihi hazinesi olan, Mimar Sinan’ın eseri Yeni Cuma Camiinin bir yıl gibi süren röleve ve restorasyon Projeleri tamamlanmış kurul onayını bekliyordu. Anıtlar Yüksek Kurulu projeyi onayladı, restorasyon önümüzdeki yıl başlayacak. 


41 YIL ÖNCE RESTORE EDİLMİŞTİ

Tarihi Yeni Cuma (Pertevpaşa) Camii en son 41 yıl önce çok kapsamlı bir restorasyon geçirmişti. Yeni restorasyon çerçevesinde halen beton olan Caminin avlusu Osmanlı eserlerindeki gibi özel taşlar döşenecek. Beden(duvar) taşları çatısı ve aslına uygun olarak restore edilecek. Yeni Cuma Camii’nin daha önce yapılan, ancak yeterli görülmeyen ışıklandırması da yeniden yapılacak. Işıklandırmanın amber renkli(sarımtırak altın rengi) olacak. Cami avlusunda bulunan ağaç çevrelerini kaplayan niteliksiz betonlar da kaldırılacak.


RESTORASYON 2 YIL SÜRECEK

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ihalesini yapacağı Yeni Cuma Camii için ödenek aranıyor.  Yaklaşık 2 yıl sürmesi beklenen Pertev Paşa Camii restorasyonunun 5 milyon TL’nin üzerinde olması bekleniyor. Restorasyon sürecinin büyük bölümünde, caminin ibadete açık tutulması planlanıyor.


CAMİİ TARİHİ

Padişah II. Selim'in 2’nci Veziri Pertev Mehmet Paşa adına, ölümünden sonra vasiyeti üzerine kethüdası Sinan ağa tarafından yaptırılmış ve cami kitabesine göre miladi 1579 ( Hicri: 987) yılında tamamlanmış Cami ile birlikte sübyan mektebi ve hamam kalıntısı ayakta duruyor. Cami ve külliye Mimar Sinan'in eserleri olup Külliyeden yalnızca cami ve çeşme özelliklerini koruyarak günümüze gelmiş. Sübyan mektebi onarımlar sonucu özgün şeklini tamamen yitirmiş, hamam ise harabe halinde. 


Özgür Kocaeli