İzmit'te halkevi dükkanları için tahliye kararı!

İzmit'te halkevi dükkanları için tahliye kararı!

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada Halkevi dükkalarının tahliye edileceği belirtildi. Halkevi dükkânlarının tahliyesiyle ilgili devam eden süreçte alınan son karar açıklandı. Son bilgiler İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden geldi.


İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada Halkevi dükkalarının tahliye edileceği belirtildi.Dükkanlarının tahliye ediHalkevi dükkânlarının tahliyesiyle ilgili devam eden  süreçte alınan son karar açıklandı. Alınan kararla birlikte son bilgiler İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden geldi. Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi: : "İzmit Belediyesi yetkililerinin vermiş olduğu son bilgilere göre, 26.08.2013 tarihinde Kocaeli 3. sulh hukuk mahkemesi kiracıların tahliyesi ile ilgili kararın yürütmesini durdurmuş, yine aynı mahkeme 05.03.2014 tarihli kararında da kiracılık ilişkisinin devam ettiğini ve tahliye konusundaki tedbirin devamına karar vermişti. Belediyemizin başvurusu sonucunda bu karar Yargıtay'ca bozulmuştur. İzmit Belediyesi, 10 yillık kira süreleri biten ve imar planında park olması nedeniyle İzmit Emlak Müdürlüğü'nce - de yıkımı îstenen bu yerlerle ilgili verilen kararın bozulması için Yargıtay'a başvuruda bulunmuş ancak Kocaeli Defterdarlığı park olarak İzmit Belediyesine verilen bu yerin amacına uygun olarak kullandırmadığı gerekçesiyle açtığı davayı da kazanmıştır. 

Yargıtay 6. hukuk dairesi 22.05.2014 tarih 2014/5647 esas 2014/6660 sayılı kararı ite kira sözleşmesinin 01.11.2012 tarihinde sona erdiğini ve bu tarihte davacının fuzuli işgalci olduğunun kabulü gerektiği nedenleri ile hükmün bozulmasına karar vermiştir. 

Mahkeme kararının uygulanması açısından izmit Belediyesi tahliye işlemlerini gerçekleştirecektir. 


Özgür Kocaeli