İZODER yalıtım bilincini artırıyor!

İZODER yalıtım bilincini artırıyor!İZODER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirdiği ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri’ kapsamında, yeni çıkan yönetmelikleri tanıtıyor...


Türkiye’de inşaat sektöründe büyük bir eksikliği gidererek, binalara dayanıklılık, kalite ve konfor kazandıracak ‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’ ile ‘Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’ 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. 

Artık binaların kaderinin değişeceğini ve yeni binalarda ‘su’ ve ‘ses’ yalıtımının zorunlu olacağını belirten İZODER Başkanı Levent Pelesen, “Her iki yönetmelik de, toplumun dayanıklı, güvenli, sağlıklı ve konforlu binalarda yaşama hakkına hizmet edecek hayati öneme sahip” dedi. 

Deprem tehlikesi altında bulunan Türkiye’de, yapı ömrü ve dayanıklılığı açısından büyük öneme sahip su yalıtımı konusunda önemli bir adım atılarak hayata geçirilen ‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’ 27 Ekim 2017, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’ ise 31 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği)’in destek ve girişimleriyle mevzuattaki eksikleri gidermek üzere hazırlanan yeni yönetmelikler, 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girdi.  Böylece yeni yönetmeliklerle, su ve ses yalıtımının yeni binalarda uygulanması zorunlu hale getirildi. 

Her iki yönetmeliğin de, toplumun güvenli, sağlıklı ve konforlu binalarda yaşama hakkına hizmet edecek hayati öneme sahip olduğunu belirten İZODER Başkanı Levent Pelesen,  “Yönetmelikler tam anlamıyla uygulanmaya başlanıp denetim mekanizmaları etkili bir şekilde devreye girdiğinde yeni binalarda zorunlu olan su yalıtımı ve ses yalıtımı uygulamaları sektöre olumlu yansıyacak ve sektörün büyüyüp sağlıklı gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır. Elbette eksiklikler, düzeltmeler olacak ancak önemli olan, sektörün bir nirengi noktası kazanmasıdır. Yönetmeliklerin çıkması büyük bir adımdır. İZODER olarak, bu yönetmeliklerin uygulanması için kamuoyu oluşturmak ve denetim mekanizmalarını harekete geçirmek için çalışacağız” dedi. 


Su yalıtımı olmayan binalara yapı ruhsatı verilmeyecek

Yeni yönetmeliğin, Türkiye inşaat sektörü ve bina sakinleri açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Levent Pelesen, “Bu yönetmelik, su yalıtımı ile ilgili çok büyük bir eksikliği giderecek. Yeni yapılan binalarda bu yönetmelikte öngörülen esaslara uyulmadığının tespit edilmesi hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek. Bina dayanımı için gerekli olan su yalıtımı, şimdiye kadar çoğunlukla ihmal edildiği için, ülkemizde 30 yıllık binalar ömrünü tamamlamış olarak görülüyor. Oysa asgaride 80-100 yıl gibi bir süre için inşa edilmesi gereken binalarımız, bu süre içinde korozyon etkisine karşı korunmuş olmalı. Bunun için de mevzuatların öngördüğü gibi su yalıtımı yapılmalı. Bugün Türkiye çapında başlatılan kentsel dönüşüm süreci, su yalıtımı uygulamaları için büyük bir fırsat ve inşa edilen tüm yeni binalardaki su yalıtımının standartlara uygun yapılması çok önemli. Doğru yapılmış su yalıtımı uygulamaları olmadan kentsel dönüşüm hamlesi eksik kalacaktır” diye konuştu. 


Gürültü kirliliği hepimizi olumsuz etkiliyor


Ses yalıtımının ise içinde yaşadığımız konutlara hitap eden ve toplumu direkt ilgilendiren, çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Levent Pelesen, “Ülkemiz için çok önemli olan yeni yönetmelik, inşaat halindeki ve mevcut tüm binalara, insanların beden ve ruh sağlığının korunması için gürültü kriteri getirdi. Bugün yaşamımızın her alanında, farkında olmadan gürültüye maruz kalıyor ve bu durumun olumsuz etkilerini daha fazla hissediyoruz. Gelişmiş ülkelerde bu konuda yüksek hassasiyet var çünkü ses yalıtımı, çağdaş yaşam standartlarının oluşmasına katkı sağlıyor” dedi.  

Yeni düzenlemeyle, şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kurallarının belirlendiğini ifade eden Levent Pelesen, şunları söyledi: “Yönetmelik, yapı içinde oluşan tv, müzik, konuşma vb. komşu hacimlerden iletilen gürültülerin yanı sıra, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültülerinin kontrol altına alınmasına yönelik önlemleri içeriyor. Yönetmeliğe göre, artık binalarda konuşma gibi doğrudan bitişik odalara iletilen sesin bu mekanlarda yaşayanları olumsuz etkilememesi için ilave önlemler alınacak. Mekanları ayıran duvarlar ses geçişini en aza indirecek şekilde yapılacak. Aynı şekilde, konut içinde yürüme gibi darbeyle yayılan sesin iletimini ve gürültü oluşturmasını engellemek için döşemeler belirli koşulları sağlayacak. Tesisattan kaynaklanan gürültü ve titreşimlerin yanı sıra yapı elemanları vasıtasıyla iletilen seslerin miktarını azaltmak için de binada duvar, döşeme, pencere gibi unsurlar belirlenirken malzemelerin ses yalıtım özelliği dikkate alınacak. 1 Haziran’da yürürlüğe giren yönetmelik, konutların yanı sıra, okul, hastane gibi halkın yoğun olarak bulunduğu binaları da kapsıyor.” 


İZODER yalıtım bilincini artırmak amacıyla Anadolu’ya yöneldi


İZODER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirdiği ‘Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri’ kapsamında, hem yeni çıkan yönetmelikleri tanıtıyor hem de tüm yalıtım branşlarıyla ilgili sektörel paydaşları ve kamuyu bilgilendiriyor. 

Ekim 2017’de İzmir’de yüksek bir katılımla başlayan seminer dizisi, 2018 yılı Ocak ayında  Ankara’da, Mart ayında Adana’da, Nisan ayında ise Kayseri’de devam etti. Bundan sonraki zirve Elazığ, Antalya ve Trabzon’da, final ise İstanbul’da yapılacak.