04 / 12 / 2023

Kaçak yapılara doğalgaz bağlanacak mı 2016?

Kaçak yapılara doğalgaz bağlanacak mı 2016?

Torba Yasa kapsamında kaçak yapıların elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ile ilgili bazı düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemeye göre, "Kaçak yapılara doğalgaz bağlanacak mı 2016?" diye soruyorsanız işte yanıtı..Kaçak yapılara doğalgaz bağlanacak mı 2016?

Torba Yasa kapsamında kaçak yapıların elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ile ilgili bazı düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemeye göre, "Kaçak yapılara doğalgaz bağlanacak mı 2016?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Bilindiği üzere kaçak yapılar; Bir arsa üzerinde etkili idarelerin bilgisi dışında yapılan ya da imar mevzuatında yer alan uyulması zorunlu kurallara uyulmayarak ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılar oluyor.


23 Mart'ta Meclis'e sevkedilen tasarıda, kaçak yapılara, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi ve ilgili ev sahibinin muvafakat vermesi kaydıyla, elektrik, su ve doğalgaz bağlanacak. 


İlgili madde;


MADDE 1- 3/5/1985 ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 15- 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riski alan olarak belirlenen alanlarda bulunan yapıların yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla, geçici olarak elektrik, su, kanalizasyon ve doğal gaz bağlantısı yapılır. Bu fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı geçemez. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama sürecince geçici abonelik uygulaması devam eder.


Bu yapılara geçici olarak elektrik, su, kanalizasyon ve doğal gaz bağlantısı herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.


Bu madde hükümleri 1/11/2015 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanır."


Torba Yasa 2016 tam metni!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön