Kadastro itiraz süresi kaç yıldır? 

Kadastro itiraz süresi kaç yıldır?  Kadastro itiraz süresi kaç yıldır? 

Posta yazarı Tamer Heper, 'Babadan kalma köy arazilerine 2008’de kadastro geçti, tapular sadece erkekler üzerine yapılmış, annem hakkını almadığı için pisman “10 seneyi aştığı için bozamazsınız” diyorlar, Bu konuda ne yapılabilir?' sorusunu yanıtladı...Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Annemler 3 kız, 5 erkek kardeş. Babadan kalma köy arazilerine 2008’de kadastro geçti. Burada sadece erkekler üzerine tapu yapılmış, kızlar dahil edilmemiş. Annem çevresinden utanıp kayıtsız kalmış ama şimdi hakkını alamadığı için pişman. “10 seneyi aştığı için bozamazsınız” diyenler var. Bu konuda ne yapılabilir?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Annemler 3 kız, 5 erkek kardeş. Babadan kalma köy arazilerine 2008’de kadastro geçti. Burada sadece erkekler üzerine tapu yapılmış, kızlar dahil edilmemiş.

Annem çevresinden utanıp kayıtsız kalmış ama şimdi hakkını alamadığı için pişman. “10 seneyi aştığı için bozamazsınız” diyenler var. Bu konuda ne yapılabilir? ● B.T.

★ ★ ★ ★ ★

Okuyucuma söylenenler doğru. Kadastro çalışması nedeniyle yapılacak itirazlar önce askı dönemi içinde yapılır, askı dönemi geçtikten sonra dava konusu yapılacaksa dava için tanınan süre 10 yıldır. Bu süre kadastro nedeni ile yapılacak itirazlar içindir.

Ancak gayrimenkullerle ilgili dava açılacak ise bunların zamanaşımı yoktur. Yani kadastro çalışması itirazı dışında, örneğin miras nedeni ile bir gayrimenkul ihtilafı doğmuş ise bu mülkiyet hakkını ilgilendiren bir ihtilaf olduğundan bunun için zamanaşımı süresinden söz edilmez.

★ ★ ★ ★ ★

Okuyucum bu gayrimenkulün annelerine babadan miras kaldığını söylüyor. İşte bu noktadan olayı incelemek ve böyle bir davanın sonucunu irdelemek lazım. Bunun için de konuyu bir meslektaşımla bu yönü ile görüşmekte yarar var.

Çoğunlukla okuyucularım çevreden duyduklarına tabi olmakta bu da onları yanlış yola sevketmektedir. Her zaman “Bir konu incelenecekse erbabı ile görüşülmeli ve bir karara varılmalıdır” diye uyarıyorum. Konuyla ilgili son sözüm ise şudur: Nedir bu kız çocuklarının çektiği?