Kadem Ekşi: Türkiye'nin 4 milyon konuta ihtiyacı var!

Kadem Ekşi: Türkiye'nin 4 milyon konuta ihtiyacı var! Kadem Ekşi: Türkiye'nin 4 milyon konuta ihtiyacı var!

Ekşioğlu Mimarlık Mühendislik İnşaat Genel Müdürü Kadem Ekşi "Türkiye'nin 4 milyon konuta ihtiyacı var" dedi...Ekşioğlu Mimarlık Mühendislik İnşaat Genel Müdürü Kadem Ekşi tarafından yapılan açıklama şöyle;Ülkemizdeki deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşüm süreci hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir ruh ve seferberlik anlayışı ile şehirlerimizdeki çöküntü alanları ayağa kaldırılıyor. Burada tüm taraflar her kes için şehir konseptini öne çıkararak Türkiye’nin güven yüzünü oluşturmalıdır. 10’uncu beş yıllık kalkınma planına göre, 2014-2018 yıllarında şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten kaynaklanan konut ihtiyacı toplam kentsel dönüşüm ve konut durum analizine göre, sağlıksız yapılaşma,eskiyen ve yıpranan yapı stoku, afet riskleri, hızlı nüfus artışı, değişen mekan tercihleri ile işlev ve değer kaybeden alanların oluşması gibi faktörler, şehirlerde yapı ve alanların dönüşüm ihtiyacını artırdı. Riskli yapıların tespiti ve yenilenmesi konusunda görevlendirilen Çevre  ve Şehircilik Bakanlığınca bu yıl mayıs ayı itibarı ile 19 ilde 46 farklı alanda 97300 yapıyı  içeren, yaklaşık 610000 kişinin yaşadığı 3876 hektar, dönüşüm alanı ilan edildi.


Plana göre, 2014-2018 yılları arasında izlenecek politikalar şöyle:


Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ile yaşam kalitesini yaygın şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecek.

Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimi ile uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen yaklaşımla gerçekleştirilecek.

Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, planlama araçlarından en üst düzeyde yararlanılması sağlanacak. Plan ve projelerin niteliklerini, önceliklendirme, hazırlama, denetim ve yönetişim süreçlerini tanımlayan usul ve esaslar geliştirilecek.

Kentsel dönüşüm uygulamalarının finansmanında kamu harcamalarını asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacak.

Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer oluşturan sektörler, oluşturucu endüstriler ile yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecek.,

Dar gelirliler başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek oranda karşılanması için gerekli önlemler alınacak, barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecek.

Kamunun konut piyasasında yönlendirici, düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rolü güçlendirilecek, alt yapısı hazır arsa üretimi hızlandırılacak.

Tüm bu süreç dikkatle incelendiğinde Türkiye’nin kalkınma ve büyümesinde ana lokomotif sektörlerden biri olan yapı ve inşa faaliyetleri büyüyecektir.
Burada insanımıza adaleti esas alan ayrıştıran bölen değil birleştiren mekansal tasarımları sunmalıyız. Türkiye’nin barış, huzur ve kalkınmasını hep birlikte başarmalıyız.


Kadem Ekşi