Kadıköy Belediyesi'nin Brooklyn Life ihalesi Pana Yapı'ya kaldı!

Kadıköy Belediyesi'nin Brooklyn Life ihalesi Pana Yapı'ya kaldı! Kadıköy Belediyesi'nin Brooklyn Life ihalesi Pana Yapı'ya kaldı!

Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın 20.10.2015 tarih ve 14:00 saatlerinde düzenlediği ihaleye ilişkin alınan bilgilere göre ihaleyi Pana Yapı kazandı.Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın 20.10.2015 tarih ve 14:00 saatlerinde düzenlediği ihaleye ilişkin aldığımız bilgilere göre ihaleyi Pana Yapı kazandı. İhale günü karar alınmış olmasına rağmen, ada tevhidinin yapılabilmesi için bazı prosedürlerin bitmesi ve Kadıköy Belediyesi'nde imzaların atılarak tamamlanması beklenilmekte.


Yasin Oğuz Ufuk' tan Sürece ilişkin açıklamalar


Pana Yapı Firma Genel Koordiatörü ve SRP firmasının Gn. Müd. Yasin Oğuz Ufuk Bey'i FİKİRTEPEHABER.com ekibi olarak, CNR Emlak Fuarında yakaladık. Proje çalışmaları ve düzenlenen İhaleye ilişkin son durum hakkında genel bilgiler aldık.


Brooklyn Life Proje Avanı hazır, ruhsat için engel yok


Yasin Ufuk Bey İhaleye ilişkin süreçle alakalı FİKİRTEPEHABER.com' a yaptığı özel açıklamada, Kadıköy Belediyesi'nin Brooklyn LifeProje adasında bulunan arsasına ilişkin düzenlenen kat karşılığı inşaat yapım ihalesini kazandıklarını ve bununla ilgili Kadıköy Belediyesi bünyesinde süreçle alakalı prosedürlerin bitmesini beklediklerini söyledi. Ufuk, Bu sürecin tahmini bir ay kadar sürebileceğini belirttikten sonra vakit kaybetmeksizin tevhid işlemini yapacaklarını söyledi.


Pana Yapı ve Çamoğlu tecrübesiyle maksimum 5 ayda ruhsat alımı


Ufuk yaptığı açıklamanın devamında, '' Brooklyn Life adasında yapacağımız projemiz hazır. Daha öncesinden Brooklyn Park Projesindeki tecrübemiz sayesinde tüm hazırlıkları yaptık. Teknik ekibimiz ve önceden Brooklyn Park Projesinin ruhsat sürecinde kazandığımız tecrübemizle maksimum 5 ayda ruhsat alacağımızı söyleyebiliriz. Bizim tecrübemizin yanında Fikirtepe'de 4-5 firmanın daha ruhsat almasında etkili olan Çamoğlu Mimarlıkla çalışıyoruz. Bizim Projenin avanı hakkında hiç bir eksiğimiz yok. Bu süreci biz Brooklyn Park Projesinin ruhsat aşamasında zaten ciddi bir tecrübe kazandık ve bu tecrübemizin de etkisiyle eksiksiz bir şekilde avan projemizi hazırlamış bulunmaktayız. Tevhidden sonra İBB 'den sadece imza için gideceğimizi söyleyebiliriz. Belediyeden sonra tahmini 3-4 ay gibi ya da toplamda maksimum 5 aylık bir zaman zarfında ruhsatı alacağımıza eminiz. 


Amacımız hızlı bir şekilde ruhsatı alıp inşaata başlamak. Buradan FİKİRTEPEHABER.com aracılığıyla tüm arsa sahipleri başta olmak üzere tüm yatırımcılarımızla beraber kısa süre içerisinde bu mutluluğu yaşayacağımızı belirtmek istiyoruz.'' dedi.
Kadıköy Belediyesinin bahse konu ihalesine ilişkin genel duyurusu aşağıdaki gibiydi.


            '' Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 pafta, 2372 ada, 6 parsel sayılı, 346,00 m² sahalı taşınmaz (imar durumu dosyasındadır) ile Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 pafta, 2372 ada, 12 parsel sayılı, 204,00 m² sahalı taşınmazlar (imar durumu dosyasındadır.) 5.603.000,00.-TL muhammen bedel üzerinden Kat Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaatın % 60 Kadıköy Belediyesine, % 40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre Emsal Kullanım Alanının kabulü ve tekliflerin 378.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde ihale edilecektir. Geçici teminat 168.090,00.-TL, dosya satış bedeli 1.000,00.TL’ dir.

               Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın %60 Kadıköy Belediyesine %40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 20/10/2015 Salı günü, saat 14:00’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesindeki No:2 Kadıköy – İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartnamelerdeki kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar 1.000,00.-TL bedel karşılığında alınabilir. ''


Tüm bu şartları sağlayan ve ihaleye katılım hakkı kazanan Pana Yapı, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği bu ihaleyi kazanmış oldu.