Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli Kağıthane İlçesi Yahya Kemal Mahallesi Riskli Alan ve 6583 Ada 28 Parsel ve 6566 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın  07.10.2020 tarihli ve E.210216 sayılı yazısı ile; İstanbul ili Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Riskli Alan ve 6583 Ada 28 Parsel ve 6566 Ada 1 Parselin Bir Kısmına İlişkin NİP- 34243507 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 34085978 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 07.10.2020 tarihinde 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30.10.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın