Kahramanmaraş'ta 955 bin TL'ye arazi!

Kahramanmaraş'ta 955 bin TL'ye arazi! Kahramanmaraş'ta 955 bin TL'ye arazi!

Kahramanmaraş Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Kahramanmaraş ili merkez ilçesi Pınarbaşı Köyünde bulunan araziyi 955 bin 652 TL'den satışa çıkardı. Satış, 09 Mart 2012 Cuma günü 14:00-14:15 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;

 

K.MARAŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI    2011/23 Satış   Tapu Kaydı: K.MARAŞ ili, MERKEZ ilçesi, PINARBAŞI KÖYÜ mahallesi/köyü, pafta, 4139 ada, 4 parsel, 9556.52 m2, arazi Özellikleri: Taşınmaz K.Maraş Pınarbaşı köyü (Piri Reis mah.) Av.M.Ali Kısakürek Bul. üzerinde Batı çevre yoluna yaklaşık 200 m. uzaklıktadır. Çevresinde yapılaşmalar uzaktadır. Yaklaşık olarak batısında 1 km. uzaklıkta Boğaziçi evleri, yine çeşitli fabrika binaları vardır. Kuzey cephesi 10 metrelik yola bakmaktadır. Doğu cephesi 7 m.'lik yola bakmaktadır. Batı cephesi 3 nolu parsel ile çevrilidir. Güney cephesi ana yola bakmaktadır. Arazi yapısı düz olup zemin inşaata müsaittir. Üzerine yapı yapıldığı takdirde her türlü belediye hizmetlerinden faydalanabilir. Taşınmaz 9.556,52 m2'dir. Gayrimenkulun mevcut durumu, ana arterlere yakınlığı, zemin yapısı, ulaşımı vs. neticesinde m2 değeri 100 TL'den   TOPLAM 955.652,00 TL'DİR.   İmar Durumu: Taşınmaz Konut dışı Kentsel Çalışma Alanında olup KAKS 0,60'dır. Satış Saati: 14:00-14:15 - Arası Muhammen Bedel: 955.652,00 TL. Satış Şartları: 1- Satış 09.03.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen de¬ğerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 19.03.2012 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, % 04.95 damga vergisi ile % 18 K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli- hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra iflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir. iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK. m.126) www.bik.gov.tr B: 6755   İlan için tıklayın!