Kahta'da sit alanı üzerindeki HES projesinin zararları mecliste!

Kahta'da sit alanı üzerindeki HES projesinin zararları mecliste! Kahta'da sit alanı üzerindeki HES projesinin zararları mecliste!

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Esendere köyünde sit alanı içerisinde bulunan HES projesinin çevreye ve tarihi dokuya olumsuz etkileri meclis gündemine taşındı. CHP'li Tutdere, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Esendere köyünde sit alanı içerisinde bulunan HES projesinin çevreye ve tarihi dokuya olumsuz etkilerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Tutdere, sorusunun Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Polat, ''Hükümet tarafından uygulanan enerji ve su politikaları incelendiğinde, ”Doğal ekolojik dengeyi hiçe sayan, insanlığın ortak mirası niteliğindeki tarihi ve kültür mirası pek çok değeri tahrip eden, yereldeki halkın gelecek nesillere yönelik sağlıklı yaşam üzerinde ciddi kaygılar yaşamasına sebep olan uygulamalarına tanıklık etmekteyiz'' diye konuştu.

Tutdere, şu ifadeleri kullandı: ''Ülke genelinde ve Adıyaman yerelinde bu uygulamaların olumsuz sonuçlarına rastlamak mümkündür. Adıyaman ili, Kâhta ilçesi Esendere köyü sınırlarında ve sit alanı içinde bulunan Murat Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.’ye ihale edilen HES Projesi inşaat alanında insanlığa binlerce yıl ev sahipliği yapmış tarihi mağaraların altından tünel geçiyor. Sadece bu durum bile başlı aşma HES projesi için tarihi ve kültürel mirasların hiçe sayıldığını gösteriyor. Ayrıca santralin kurulmasının ardından temiz havasıyla bilinen bölgede hava kirliliği meydana gelecektir. Her yönüyle bölge olumsuz etkilenecektir. Telafisi imkansız zararlar ve mağduriyetlere sebebiyet verecektir.''

CHP  İzmir  Milletvekili Mahir Polat'ın soruları:
1- Türkiye genelinde, yapımı tamamlanan, yapımı devam eden ve yapılması düşünülen HES sayısı kaçtır? Bu HES Terin bölgesel dağılımı nedir?

2- HES Terin yapımlarının bitirilmesi sonucu orta ve uzun vadede zarar görecek canlı türü kaçtır? Doğanın göreceği zarara ilişkin ne gibi önlemler alınmıştır?

3- Adıyaman ili genelinde yapımı devam eden kaç adet HES projesi bulunmaktadır. Bu projelere ilişkin bakanlığınıza iletilen şikayet sayısı kaçtır? Şikayetlerle ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır?

4- Adıyaman ili, Kâhta ilçesi Esendere köyü sınırlarında ve sit alanı içerisinde bulunan HES projesiyle ilgili Bakanlığınızın görüşü nedir? Sit alanına hidroelektrik santralı yapılmasını doğru buluyor musunuz?

5- Bakanlığınızca Adıyaman ili, Kâhta ilçesi Esendere köyü sınırlarında ve sit alanı içerisinde bulunan ve Murat Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. tarafından yapılmakta olan HES projesine hangi kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde izin verilmiştir?

6- Bölgenin sit alanı olduğu, HES tünellerinin üzerinde tarihi mağaraların olduğu durumu gözden mi kaçmıştır, göz ardı mı edilmiştir?

7- Soru önergesi tarihi itibariyle Adıyaman ili sınırları içerisinde Kaç adet Hes, mermer ocağı ve kaç taş ocağı vardır? HES, Mermer ve Taş Ocağı projeleri için yapılan kaç adet ruhsat başvurusu bulunmaktadır?