Kamu gayrimenkullerindeki turizm yatırımlarına düzenleme!

Kamu gayrimenkullerindeki turizm yatırımlarına düzenleme! Kamu gayrimenkullerindeki turizm yatırımlarına düzenleme!

Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının sürelerinin uzatılması ile kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların satılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Yönetmelik ile turizm sektörü temsilcilerinin yaşadıkları zorluklar da sona erdi..


Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının sürelerinin uzatılması ile kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların satılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, oteller için tahsis süresinin yeniden 49’a yıla çıkarılması amacıyla kanunun olmasına karşın, yönetmeliğin çıkmaması nedeni ile turizm sektörü temsilcilerinin yaşadıkları zorluklar da sona erdi. 

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, turizm yatırımcısı ve işletmecisi tarafından söz konusu turizm yatırımlarının süre uzatımı veya sözleşme değişikliğinden yararlanılabilmesi ya da satın alma talebinde bulunulabilmesi için, başvuru tarihi itibariyle yönetmelikle belirlenen şartların taşınması gerekiyor. 

İşletmeci ve yatırımcılar, kesin tahsis izni veren bakanlığa göre Orman ve Su İşleri, Maliye veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarından herhangi birisine 5 Aralık’a kadar başvuruda bulunabiliyor.

ARAZİLER SATILACAK

İlgili idare tarafından turizm yatırımcısına verilen, kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresinin kalan kısmının, süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle 49 yıla olan farkı kadar süre uzatılacak süre olarak tespit edilecek. Kiralama süresinin kalan kısmının, kiralama olarak devam edilmesi durumunda ise süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle 29 yıla olan farkı kadar süre, kiralama işleminin irtifak hakkına dönüştürülmesi durumunda ise süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle 49 yıla olan farkı kadar süre uzatılacak süre olarak tespit edilecek.

Turizm yatırımlarından fiili durumu itibariyle satışında engel bulunmayanlardan ilgili idarece uygun görülen taşınmazlar, turizm yatırımı amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kaydıyla yatırımcı ve işletmecilere satılabilecek. 

Söz konusu satışlarda bedel, taşınmazın zemininin rayiç değeri ile üzerindeki yapı, bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmının enkaz bedeli üzerinden belirlenecek. Ancak, yatırımcı tarafından satış işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde tesisin tamamının yıkılıp yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi halinde satış bedeline yüzde 25 oranında indirim 
sağlanacak.

YATIRIMCI MEMNUN

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin alınana kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Turizm yatırımcıları için sevindirici bir gelişme yaşandı. Bu kararla yatırımların yeniden canlanması sağlanacak. Otellerimizin finansal piyasada da rahatlaması sağlanacak. 49 yıllığına yeniden kiralama yapılan bir otel için bankalar kredilerle daha rahat bir şekilde otelleri destekleyebilecek. Yabancı yatırımcının da ilgisi bir hayli artacak. Dubai, Miami ve Cannes’da olduğu gibi yabancıların kıyı şeridinde rezidans alması da kolaylaşacak. Çok büyük bir reform turizm sektörü için. Uluslararası otel zincirleri de daha rahat yatırım yapabilecek. Bu da Türkiye’nin geleceğine güç verecek.”


Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımları yönetmeliği 2018!