Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik!

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik!

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 25 Ekim 2015 tarihinde 29156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ esasları..


Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik!

Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 25 Ekim 2015 tarihinde 29156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu ihale genel tebliğinde yapılan değişiklikler şu şekilde;


25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156


TEBLİĞ


Kamu İhale Kurumundan:


KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.25 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.”


MADDE 2 – Aynı Tebliğin 78.30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kıdem ve ihbar tazminatları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3 – Bu Tebliğ 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.