04 / 10 / 2022

Kamu taşınmazlarının tahsisi yönetmeliğinde değişiklik yapılacak

Kamu taşınmazlarının tahsisi yönetmeliğinde değişiklik yapılacak

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiKültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin, "Turizme ayrılan taşınmazların bakanlık tasarrufuna alınması işlemleri" başlıklı maddesine, "Kanunda yer alan Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı durumlar, mevki, konum, büyüklük, denizle bağlantısı, denize uzaklığı ve tahsis amacına uygun olup olmadığı bakımlarından Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmaması durumunu ifade eder" fıkrası eklendi.

Yönetmelikte yer alan bir başka ek fıkraya göre, arazi tahsis komisyonu, yatırımın gerçekleştirilmesine imkan tanımak üzere, ön izin için 6 ay, teminat mektubu vermek için 60 gün ve yatırım belgeli kesin tahsisler için Turizm İşletmesi Belgesi alınabilmesini teminen 1 yıl ilave süre verebilecek.

Yönetmeliğin tahsis işlemlerinde ön izni düzenleyen maddesine, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına da taşınmaz tahsisi yapılabilmesi ve adlarına Bakanlıkça turizm yatırımı belgesi düzenlenebilmesine ilişkin hüküm ile "Ancak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları tarafından gerçekleştirilen tesisler, faaliyet konuları arasında turizm işletmeciliği yer alan şirketlerce işletilir" bendi eklendi.

Yönetmeliğe göre, Bakanlıkça kesin tahsisi yapılan ancak çeşitli nedenlerle Maliye Bakanlığınca irtifak hakkı tesis edilemeyen taşınmazlar için Kanunun kapsamında tahsisin kaldığı yerden devamı talebinde bulunmak herhangi bir süre kısıtlamasına tabi olmayacak.
AA
Geri Dön