Kanal İstanbul için hazırlanacak raporda heyet belirlendi!

Kanal İstanbul için hazırlanacak raporda heyet belirlendi! Kanal İstanbul için hazırlanacak raporda heyet belirlendi!

Kanal İstanbul’a bilirkişi heyeti oluşturulması için 10 yıl önce kurulan Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi seçildi. Mahkemenin uzman istediği teknik fakültelerin önemli bir kısmı, üniversitede mevcut değil...İstanbul 10. İdare Mahkemesi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin ÇED olumlu kararının iptali talebiyle açtığı davada bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verilmesinden sonra, bilirkişi heyetinin seçileceği üniversiteyi de belirledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; mahkeme, Kanal İstanbul'un kaderini belirleyecek bilirkişi heyetinin, 10 yıl önce kurulan İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşturulması yönünde karar aldı. 

SADECE 2 BÖLÜMÜ VAR

Proje üzerinde keşfe katılıp rapor hazırlayacak bilirkişi heyeti, Kanal İstanbul'un inşaasının çevre üzerinde yapacağı etki, trafik yoğunluğu, araç tozu ve emisyon yoğunluğu, gürültü, tarımsal arazi kayıpları, Marmara Denizi'nde oluşturulacak 4 adanın olası etkileri, çayır ve meraların kaybı, askeri alanlar ve hava limanlarıyla kesişme, tehlikeli atıklar, içme suyuna, yer altı ve yer üstü sularına etkileri, bölgedeki göller ve canlılara etkiler, doğal SİT alanları, projenin deprem riskine olumsuz etkisinin olup olmadığı gibi konulara ilişkin incelemelerde bulunacak. 

Mahkemenin ilgili kurumlara yolladığı yazıda, uyuşmazlığın çözümü ve iddiaların açıklığa kavuşturulmasının sağlanması için uzman bilirkişi görüşüne ihtiyaç olduğu ifade edilerek Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörlüğü'nden istenilen bölüm uzmanları da tek tek belirlendi. 

Mahkeme kararında, üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü'nden ekoloji ve mikrobiyoloji, su, atık su ve atık, hava kirliliği bölümlerinde çalışmaları olan öğretim üyelerinin belirlenmesi, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Geometrik Mühendisliği, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden de yine belirlenen teknik konularda öğretim üyelerinin belirlenmesi istendi. 

Ancak FSMÜ'nün resmi internet sitesine göre, mahkemenin uzman öğretim üyesi istediği bölümlerden sadece Mimarlık ve İnşaat mühendislikleri bölümleri üniversitede bulunuyor. Buna karşılık diğer Çevre, Jeoloji, Jeofizik, Geometrik, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri FSMÜ'de yer almıyor.

Kanal İstanbul'un imar planlarının 3 etabı onaylandı!

Kanal İstanbul’a adım adım!