Kapıcı iş sözleşmesi örneği!

Kapıcı iş sözleşmesi örneği! Kapıcı iş sözleşmesi örneği!

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde kapıcının, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri gibi kapıcının çalışma koşulları yer alıyor. Kapıcı iş sözleşmesi remi bir nitelik taşıyor. İşte, kapıcı iş sözleşmesi örneği!Kapıcı iş sözleşmesi örneği!

Kapıcının ne kadar maaş alacağı, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri gibi kapıcının hangi koşullarda çalışacağının resmi olarak düzenlenmesine kapıcı iş sözleşmesi deniyor.


Kapıcı iş sözleşmesi  niteliği bakımından hem bir "Hizmet akdi",hem de "İş akdi"di olarak karşımıza çıkıyor. 


İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümlerin kapıcı iş sözleşmesinde belirtilmesi gerekiyor. 


Konut kapıcıları yönetmeliğinde, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları düzenleniyor. Konut kapıcıları yönetmeliğine göre kapıcı iş sözleşmesinde olması gerekenlerde belirleniyor. İlgili Kanun Maddeleri aşağıda yer alıyor;


İş Sözleşmesi

Madde 6 — Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde;

İş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekir.


Kapıcı iş sözleşmesi örneği!

İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri adları, soyadları)

YÖNETİCİ : Kat malikleri adına : Adı ve Soyadı

İŞYERİ : ................................Apartmanı 

ADRESİ : .............................. ............. ............ ...............................

KAPICI Adı ve soyadı : ........................................

Doğum tarihi : ........................................

Baba adı : ......................................

Adresi : .....................................


YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak,çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.


İŞE BAŞLAMA TARİHİ : ....................................


SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : ..................................


ÜCRET : Aylık ............................ TL.


ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Her ayın ......'ine kadar ödenir. 


KAPICI KONUTU : Kapıcı;kapıcı dairesinde kira ödemeden oturacaktır.

KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.


ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.

YAZ AYLARINDA : 07.30 - 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 - 14.00 (Ara dinlenmesi) 14.00 - 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 - 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 - 20.00 (3 saat çalışma)


KIŞ AYLARINDA : 06.00 - 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 - 11.30 (Ara dinlenmesi) 11.30 - 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 - 17.00 (Ara dinlenmesi) 17.00 - 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 - 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 - 23.00 (0,5 saat çalışma)

Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.


HAFTA TATİLİ : Kapıcı ............................günü hafta tatilini kullanır.


GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.


YILLIK İZİN : Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.


DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır. 


ÖZEL ŞARTLAR : .............................................. .............................(Kapıcının hafta tatili,yıllık izini, maazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli,maazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği;bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.) 


SÖZLEŞME TARİHİ : .......................................... İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

.............................tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı. 


YÖNETİCİ ................

KAPICI..............

İmza..............


Kapıcı iş sözleşmesi feshi!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com