Karacabey Belediyesi'nden satılık 8 gayrimenkul!

Karacabey Belediyesi'nden satılık 8 gayrimenkul! Karacabey Belediyesi'nden satılık 8 gayrimenkul!

Karacabey Belediye Başkanlığı, Bursa İli, Karacabey İlçesi, Sırabademler Mahallesi, Tavşanlı Mahallesi ve Harmanlı Mahallesi'nde yer alan 8 gayrimenkulü satışa sunuyor

Karacabey Belediye Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1. Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 Devlet İhale Kanunun 45.maddesl gereğince Belediye Encümenimizin almış olduğu 13.05.2011 gün ve 371 sayılı kararı uyarınca Belediye Encümen Toplantı Salonun da Encümen huzurunda ve hazırlanan şartname dâhilinde İhaleye çıkarılacaktır.

Adres
Sırabademler Mahallesi, Pasacayır Mevkii, 826 ada 8 nolu parsel
Sırabademler Mahallesi, Pasacayır Mevkii, 828 ada 4 nolu parsel
Tavşanlı Mahallesi, Emirazmagı Mevkii 788 ada 3 nolu parsel
Tavşanlı Man., Emirazmagı Mevkii 795 ada 2 nolu parsel
Tavşanlı Mahallesi, Emirazmagı Mevkii 796 ada 3 nolu parsel
Tavşanlı Mahallesi, Emirazmagı Mevkii 796 ada 9 nolu parsel
Tavşanlı Mahallesi, Emirazmagı Mevkii 797 ada, 9 nolu parsel
Harmanlı Köyü GOzeldere Mevkii pafta no H-20-B-24-D kayıtlı 1216 nolu parsel

İhale Tarih ve Saati
17.06.2011 Saatl4.00

17.06.2011 Saat:14.30
17.06.2011 Saat 14.45
17.06.2011 Saat 15.00
17.06.2011 Saat 15.15
17.06.2011 Saat 15.30
17.06.2011 Saat 15.45
17.06.2011 Saat 16.15

M2.Sİ
7374,44m2 (Arsal
318,44m2 (Hisse Paylı Arsa)
761,63m2 (Hisse Paylı Arsa)
331,08m2 (Hisse Paylı Arsa)
1003,94m2 (Hisse Paylı Arsa)
3013,98m2 (Hisse Paylı Arsa)
3054,02m2 (Hisse Paylı Arsa)
41500m2 (Tarla)

Muhammen Bedel
884.932,80 TL
19.106,40 TL
30.465,20 TL
13.243,20 TL
40.157,60 TL
135.629,10 TL
137.430,90 TL
166.000,00 TL

Geçici Teminat
26.547,98 TL
573,19 TL
913,95 TL
397,29 TL
1.204,72 TL
4.068,87 TL
4.122,92TL
4.980,00 TL

2.- Şartnamenin isteklilere verilmesi

ihale konusu her bir taşınmaz ile İlgili şartname isteklilere 100-TL (Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında Belediye Satın Alma Bürosundan temin edilebilir. Rungucpasa Mh. Cumhuriyet Alanı No:l Karacabey/BURSA Tel: 0224 676 86 40    Fax: 0224 676 86 39

3.- Geçici teminat

ihaleye katılacak istekliler İhale konusu gayrimenkuller için belirlenen muhammen bedel üzerinden % 3 oranındaki geçici teminatı en gec ihale
saatine kadar, Karacabey Belediyesi Mail Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliğine yatırmaları gereklidir. Teminat ve şartname bedeli yatırmayanlar

ihaleye iştirak ettirilmezler.

4.- ihaleye katılma şartları

ihaleye katılabilmek için isteklilerden su şartlar aranır.

a) -18 yasını doldurmuş olmak.
b) - Onaylı nüfus cüzdanı sureti
c) - Kanuni ikametgâh sahibi olması (İkamet ilmühaberi verilecek)
d) - Tebligat icln Türkiye'de adres göstermesi
e) - isteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul İktisap edeceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dıs ilişkiler Dairesi Baskanlıgı'ndan Türkiye'de mülk edinebileceğine dair izin belgesini İbraz etmeleri,
f) - imzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması
g) - Geçici teminatı ve ihale dosya bedelini yatırmış olması
ı) - Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküsü,
l) - idareye herhangi bir hizmetten dolayı borçlu olmadığına dair yazı
j)- isteklinin bir Şirket, Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde satış şartnamesinin lO.maddeslnin a, b, c ve ll.maddesinin
a, b, c, d, e bentlerinde istenilen belgelen sunmaları gereklidir.
ilan Olunur:
ww.bik.gov.tr B.36571


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com