Karadeniz teşvikli turizm beldesi ilan edilsin talebi!

Karadeniz teşvikli turizm beldesi ilan edilsin talebi!

Karadeniz teşvikli turizm beldesi ilan edilsin talebi geldi. Körfez ülkelerinden gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde arap turist sayısının artırılması için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde yeni stratejiler geliştirildi.DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay dayanan bir politika yürütülerek a on yıllarda büyük ilerleme kaydeden ve özellikle Körfez ülkelerinden gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde arap turist sayısının artırılması için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) bünyesinde yeni stratejiler geliştirildi. 


DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, bu kapsamda Körfez ülkelerinden gelen turist sayısını artırmak ve bölgeye gelenlerin memnun bir şekilde ayrılması için 21 başlık altıda çeşitli stratejiler geliştirdiklerini anlattı. Kaldırım, bölgenin Özel Teşvikli Turizm Bölgesi ilan edilmesi gerektiğinin söyledi. 


Kaldırım, turizm merkezlerinin sayısı artırılıp yatırımların belirli merkezlerde yoğunlaşması sağlanmasının sağlanmasının önemli olacağına dikkati çekerek, konaklama imkanları çeşitlendirilerek yatak sayısının artırılması gerektiğini anlattı. 


Mevcut konaklama kapasitesinin sezonda yüzde 100 oranında doluluğa ulaştığı bölgede, son yıllardaki yatırımların hızıyla konaklama ihtiyacının giderilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Kaldırım, "Yalnızca Arap turistlerin gelecek 3 yıl içerisinde 2 katına çıkabilecek olması, bölge turizmi açısmda açmaza ve kayıt dışına neden olabilir. Arap Kaldırım, Doğu Karadeniz'de hızla gelişen Arap turizminin ivedilikle ulusal ve yerel kurumların işbirliğine stratejiler oluşturulması ve uygulama noktasında ortak irade beyan edilmesi gerektiğini kaydetti. 


tırımlarınm yapılmasının önemine dikkati çekti. 

Körfez Bölgesi ülkelerine yönelik fuar, kongre, toplantı gibi organizasyonların düzenlenmesi gerektiğini belirten Kaldırım, diğer maddeleri şöyle sıraladı: "Bölgede turizm sektöründe insan kaynaklarını geliştirici etkinlikler düzenlenmeli. 


Bölgeye yat ve kruvaziyer limanı kazandırılmalı. 

Yörenin tarihi dokusunu öne çıkaracak kentsel dönüşüm ve restorasyon faaliyetleri hızlandırılmalı. Özel sektörü destekleyici proje fonları artırılmalı. Arapların gayrimenkul yatırımları teşvik edilmeli. Makro turizm projeleri hayata geçirilmeli. Spor turizmi altyapısı geliştirilmeli, Arap turistlere yönelik alışveriş imkanları artırılmalı ve ürün konseptleri geliştirilmeli." Kaldırım, bölgedeki illerde Arapça ve İngilizce dillerinde bilgilendirme ve yönlendirme olanaklarının arttırılmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, "Arap turizm hareketinin diğer alanlara yayılması için tedbirler alınmalı. Sektör denetleme ve geliştirme mekanizmaları oluşturulmalı. Bölgede 'Helal Turizm' uygulamaları gerçekleştirilmeli ve geliştirilmeli" dedi. 


turistlerin tercihi olan 4 ve 5 yıldızlı konaklama tesislerinin yetersizliği turizmi olumsuz etkilemektedir" diye konuştu. 


"HELAL TURİZM' UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMELİ" 


Bölgede tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılmasının en önemli konular arasında bulunduğunu vurgulayan Kaldırım, belirledikleri stratejiler arasında kış turizmi altyapısı geliştirilmesi ve sağlık turizminin geliştirilerek Körfez pazarma tanıtılmasının yer aldığını kaydetti. 


Giresun Ekspres