Karaman İcra Dairesi'nden 10 milyon 354 bin 375 TL'ye satılık gayrimenkul!

Karaman İcra Dairesi'nden 10 milyon 354 bin 375 TL'ye satılık gayrimenkul!Karaman İcra Dairesi kent içerisinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Arsa için 10 milyon 354 bin 375 TL isteniyor.


Karaman Ayrancı'da yer alan arsa Karaman İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Söz konusu arsa için 10 milyon 354 bin 375 TL bedel belirlendi. 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karaman İcra Dairesi

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Karaman II, Ayrancı ilçe, Hüyükburun Köyü, 123 Ada, 2 Parsel, taşınmaz tapu kaydında arsa vasfında olup üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaza ulaşım için Karaman- Ereğli kavşağından , kuzeydoğu istikametin 36 Km ilerlenerek Dokuzyol köyü kavşağından sola dönülüp yaklaşık 900 m sonra sağ tarafta konumlu parsele ulaşılır. Hüyükburun köyünün yaklaşık 1,5 km batı yönünde kırsal bölgede yer almakta olup, ulaşım özel araçlarla sağlanmaktadır. Kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Ticari faaliyetler Ayrancı ilçe merkezinde yürütülmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede tarla vasıflı taşınmazlar bulunmaktadır. Taşınmaz topografik olarak eğimsiz düz arazi yapısına sahip ve geometrik olarak amorf şeklindedir. Taşınmaza asfalt yoldan ulaşmak mümkündür. Taşınmazın kuzey yönde demiryolu ve dört cephesini çevreleyecek şekilde kadastral yolu mevcuttur. Taşınmaz üzerinde herhangi bir altyapı çalışması bulunmamaktadır. Etrafı tel örgü ile çevrili olup üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Borçlu hissesi tamdır.

Yüzölçümü : 3.451.458,37 m2

İmar Durumu : Enerji üretim ve iletim tesisleri alanı lejantında kalmaktadır. E:0,50'dir.

Kıymeti: 10.354.375,11 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası (r) Bendi Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur.

1. Satış Günü : 02/07/2021 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü : 28/07/2021 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri : Karaman Belediye Başkanlığı Müzayede Salonu Merkez/KARAMAN

Karaman İcra Dairesi

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllik Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsile olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemize olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olun verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/429 Timt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/05/2021(ilk m.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.