Çukurova Balkon

Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 bin 400 km yeni yol yaptı

Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 bin 400 km yeni yol yaptı Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 bin 400 km yeni yol yaptı

Karayolları Genel Müdürlüğü, 7 yılda 24 milyar TL harcayarak 11 bin 400 km yeni bölünmüş yol yaptı


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Bu yıl da 3 milyar TL'yi aşkın yol yatırımı yapılacak. İhalelerin önemli bir kısmı ise süsleme ve işaretleme için açılacak.

Hükümetin en önemli projelerinden biri olan bölünmüş yolların yapımı tam gaz sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 15 bin kilometre olarak belirlediği hedefin çok yakınında. 7 yılda 24 milyar TL harcanarak 11 bin 400 km yeni bölünmüş yol yapıldı. Bu yıl da yaklaşık 5 milyar TL'lik bütçenin 3 milyar TL'yi aşkın bölümü yatırım için kullanılacak.

Ancak bundan sonra sadece yeni bölünmüş yol yapımı değil, uzun süredir şikayet konusu olan yolların görünümü de ele alınacak. Kış aylarının sona ermesinin ardından bu aydan itibaren yeni ihalelere başlayacak olan Karayolları Genel Müdürlüğü, trafiğin yüzde 95'ini üstlenen karayollarının makyajıyla da uğraşacak. Daha estetik yollar için üst yapı ve sanat yapıları yapımları da ihalelerin önemli bölümünü kapsıyor.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Karayollarında yaptığımız yeni otoyol ve bölünmüş yollarla 3-4 ülkenin yeniden inşası yapılabilir. Bu yollar çok büyük paralar harcanarak yapıldı. Ancak yolların albenisi yok. Süsleme ve işaretleme konusunda yetersiz kalıyoruz. Yeni yaptığımız bir yol bile 20 yıllık gibi duruyor. Cazibesi kalmıyor. Yolların estetik tarafını iyileştiren ciddi bir çalışma başlatıyoruz. Yapıyoruz ama estetik olarak da güzel görünmesi lazım. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Kesenin ağzını açacağız" diyor.

Yollarda üstyapı iyileştirilmesi ve büyük onarımlar için bu yıldan itibaren harekete geçilecek. Ayrıca Lüleburgaz, Uşak, Diyarbakır, Siirt ve Van Çevre Yolu, Emet Şehir Geçişi yapılacak. Kemerhisar-Pozantı Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu, Gümüşova-Gerede Otoyolu,  İzmir  Çevreyolu-Aydın Otoyolu, İzmir-Urla-Çeşme Otoyolları hayata geçirilecek. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da otoyollar ve bağlantı yolları üzerindeki köprü, viyadük ve tünellerin depreme karşı güçlendirilmesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü taşıt yolu tahliyesinin boyasının yapılması için de bütçede ödenek bulunuyor.

HER İLDE YOLA DEVAM!
Tüm bu ihalelerin yanı sıra hemen her ilde karayolu çalışmaları  ve yeni ihale hazırlıkları devam ediyor. Örneğin, bu yıl  İstanbul'da 14 km'lik çalışma hedefleniyor. Kınalı Ayrımı-Tekirdağ bölünmüş yolunun 4 km'lik bölümü; İstanbul-Şile yolunun ihtiyaç duyulan kavşaklar ve kalan 4 km'lik kesimin bitirilmesi; Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören Ayrımı Yolunun kalan 17 km'lik kesimin tamamlanması amaçlanıyor.

Ankara'da ise 2010 yılı için 761 km asfalt onarımı, 1 adet köprü yapımı hedefleniyor. Ayrıca Gölbaşı-Kulu Ayrımı-Bala bölünmüş yolunun 17 km'si sathi kaplama seviyesinde bitirilecek. An-kara-Çankırı yolunun geriye kalan 12 km'sinin sathi kaplama seviyesinde bitirilmesi; Yenikent-Ayaş-Beypa-zarı yolunun 18 km'si sathi kaplama, 8 km'si binder seviyesinde bitirilmesi; Bala Ayrımı-Aksaray Ereğli Ayrımı yolunun 15 km'sinin yapılması; Çevre Otoyol Ayırımı-Kulu Ayrımı yolunun 15 km'sinin yapılması; Kazan-Kızılcahamam-Ge-rede yolunun 10 km'si ve Polatlı-Hayma-na yolunun 10 km'sinin bitirilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa'da ise 2010 yılı içinde 3 adet köprü yapımı, 5 km yeni asfalt yapımı, 132 km asfalt yenileme, 20 km asfalt onarımı, 97 km BSK çalışması olmak üzere toplam 254 km asfalt çalışması planlanıyor. Gaziantep-Şanhurfa Otoyo-lu'nun ise yolun kalan 11.5 km'lik kesiminin binder seviyesinde tamamlanması, daha önce binder seviyesinde bitirilip açılamayan 13.5 km'lik kesimin de trafiğe açılması hedefleniyor.

İhalelere nasıl başvurulur?
İhalelere katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4734 sayılı kanunun 10'uncu maddesinin (a), (b), (c), [d], [e], (g) ve (i] bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, teklif mektubu; geçici teminat, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
-Teklif edilen bedelin yüzde 10'undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisi gösterilmek zorunda.
-Şirketin en az lise mezunu 16 adet düz işçi, en en az lise ve dengi okul mezunu bilgisayar sertifikalı 8 adet teknisyen çalıştırması gerekiyor.
-İhaleler yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. İhalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacak
-İhalelere teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu.
-Şirketler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.
-Konsorsiyumlar teklif veremeyecek.
Özlem Doğaner / Para