Kardeşe devredilen miras tekrar geri alınabilir mi?

Kardeşe devredilen miras tekrar geri alınabilir mi? Kardeşe devredilen miras tekrar geri alınabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Dedemiz vefatından önce gayrimenkullerin, üç erkek çocuğuna devredilmesini istedi. Mallar, bir kız kardeş üzerine devredildi. Bu kız kardeş de, erkeklere devretti. Muvafakat veren kız kardeş, imzasını geri çekmek istiyor. Bu mümkün mü?' sorusunu yanıtladı.Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Dedemiz vefatından önce sahibi olduğu gayrimenkullerin, üç erkek çocuğuna devredilmesini istedi. Bunun için altı kız kardeşin noterde iznini aldı ve bu amacın gerçekleşebilmesi için mallar, bir kız kardeş üzerine devredildi. Bu kız kardeş de tarlaları üç erkek kardeşe satış sureti ile devretti. Şimdi noterde muvafakat veren kız kardeş, imzasını geri çekmek istiyor. Bu mümkün mü?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Dedemiz vefatından önce sahibi olduğu gayrimenkullerin, üç erkek çocuğuna devredilmesini istedi. Bunun için altı kız kardeşin noterde iznini aldı ve bu amacın gerçekleşebilmesi için mallar, bir kız kardeş üzerine devredildi. Bu kız kardeş de tarlaları üç erkek kardeşe satış sureti ile devretti. Şimdi noterde muvafakat veren kız kardeş, imzasını geri çekmek istiyor. Bu mümkün mü? l M.Ü.

***

Doğrusu vatandaş, kendi başına yaptığı bu işlemlere nasıl karar veriyor hayret ediyorum. Şu dolanbaçlı yollara bakar mısınız? Mesela mülkiyeti üzerine alan kız kardeşin, erkek kardeşlere satış sureti ile gayrimenkulleri devretmesi yerine, dedenin hayattayken satış sureti ile devretmesi niye düşünülmedi? Mademki satış yapılacak, bu kadar dolanmaya ne gerek var?

Şayet dede hayattayken devrin gerçek satış olmadığı muvazaa olduğu iddiasında bulunulacaksa, bu defa kız kardeşin yaptığı devir için aynı iddia ileri sürülebilecek. Zira olayda hak sahibi görülen mirasçılar, birinci derece mirasçı. Yani saklı payı olan mirasçılar. Bunun gerçekte bağış olup da ‘satış’ gibi gösterilmesi, muvazaa yollu bir devir olduğu anlamını taşır ve kız kardeşlerin bu devri iptal talebi gündeme gelebilir.

***

Bir kız kardeşin imzasını geri çekmesinden söz ediliyor. İmzanın geri çekilmesinden ne kastedildiğini hukuki olarak anlamak için olayı dosyasından izlemek lazım. Mesela noterde neye imza atıldığını görmeden, fikir ileri sürmek hatalı olur. Bir torun adına tescilden sonra bu torunun yaptığı hukuki işlem görünürde mümkün olabilecek bir işlemdir. Ama tüm evrakları incelenmeden okuyucumu yönlendirmeyi doğru bulmuyorum.