13 / 08 / 2022

Kars Haydar Aliyev Mesleki Anadolu Lisesi icradan satılıyor!

Kars Haydar Aliyev Mesleki Anadolu Lisesi icradan satılıyor!

Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü'nde yer alan 22.508,00 metrekare yüzölçümlü Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 milyon 250 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü'nde yer alan 22.508,00 metrekare yüzölçümlü Kars  Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11 milyon 250 bin TL bedel ile icradan satılıyor. 


Özellikleri : Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Köyü 1183 Ada No, 6 Parsel Nolu taşınmaz tapu kaydında arsa niteliklidir. 16/06/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre; Arsa üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bulunduğu parselin bitişik parselidir. Taşınmaz ana yola cephelidir. Yakın çevresinde Devlet Hastanesi, Şeker Fabrikası, konutlar , işyerleri ve Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin teknik al yapısı henüz tamamlanmamış olup gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz şehir merkezine uzak olup, ulaşım dolmuş ile sağlanabilmektedir.


Yüzölçümü : 22.508,00 metrekare

Arsa Payı : TAM

Kıymeti : 11.250.000,00 TL

1. Satış Günü : 24/10/2017 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 21/11/2017 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Kars 2. İcra Müdürlüğü Kalemi


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

1/2

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/08/2017