19 / 08 / 2022

Ramada İstanbul Asya icradan satılıyor!

Ramada İstanbul Asya icradan satılıyor!

Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesinde bulunan Ramada İstanbul Asya icradan satılıyor. 4 yıldızlı lüks otel İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi tarafından 68 milyon TL'ye satışa çıktı.T.C. İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi, Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesinde bulunan Ramada İstanbul Asya Oteli satışa çıkardı. Söz konusu otelin satış bedeli ise 68 milyon TL olarak belirlendi. 

4 yıldızlı otel binası 2 bin 485 metrekare alan üzerinde bulunuyor. Lüks otelin açık artırma usulü ihalesi ise 1 Haziran 2020 günü gerçekleşecek.

T.C. İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi'nden Taşınmazın Açık Artırma İlanı:

İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 9 Ada, 37 Parsel, Altunizade Mahalle/Köy, Taşınmazın bulunduğu Üsküdar ilçesi, Altunizade mah. İstanbulun ana ulaşım arterlerinden biri olan Boğaz köprüsü Altunizade kavşağı içinde yer almaktadır. Taşınmazın posta adresi İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Altunizade mah. Mahiz İz cad. NO: 32 adresinde olup Bölgenin ayrık nizam az katlı binaları ile sağlık, finans ve diğer hizmet sektörlerinin merkez ya da şubelerinin özellikle tercih ettiği konumunu korumakta. Olduğu; Belediye ve diğer alt yapı hizmetlerinden faydalanabildiği, ulaşım yönünden şehrin tarihi, turistik, sağlık, eğitim gibi merkezlerine kolay ulaşılabilir; odak konumda olduğu görülmüştür. Mahir İz caddesine muhreçli taşınmaz üzerinde takribi 1988 - 89 yıllarında betonarme, karkas teknikle, yapı sınıfına göre kısmen standart üstü malzeme ve işçilikle ayrık nizam yapılan iki ayrı binanın, 2012 - 2013 yılında yapıldığı görülen, güçlendirme ve tadilat projesi ile birleştirilerek otel haline getirildiği halihazırda otel olarak kullanılmakta olduğu görülen tesisin;

2 bodrum kat + 1 zemin kat + 2 normal kat ve çatı arası toplam 5 katlı bina olduğu görülmüştür. 4 yıldızlı olduğu söylenilen otel binasında 2 merpen, değişik amaçlı 4 asansör olduğu, 2. bodrum katın: su deposu, Fitness alanı, masaj odaları, mutfak ve depoları, sauna, recepsiyon, toplantı odaları ve diğer depo alanlarından ibaret olduğu, 1. Bodrum kat: bir kısmı kat bahçeli 10 ticari otel odası, yemek salonları, tuvaletlerden ibaret olduğu, girilen ana binanın kapalı hacimlerin de ise giriş - kabul ve resepsiyon bölümleri, kadın erkek ayrı tuvaletleri ile binanın güney bölümünde ki 7 adet yatak odalarından ibaret olduğu 1. ve 2. normal kat: tamamının yatay ve düşey ulaşım arterlerinin dışında farklı büyüklükte 21 er adet otel odaları olarak düzenlendiği Çatı Arası: Tamamının 21 adet otel odası olarak düzenlendiği Toplam: yapı ruhsatında ki bilgilere göre 4.784 metrekare inşaat alanlı, 80 yatak odalı olduğu, zemin kaplama odalar ve odalar arası koridorlar halı kaplama, diğer zeminler yer ve mimarı hacmin gereği granit veya seramik kaplama, merpenler mermer, oda kapıları ahşap panel, binanın havalandırma, ısıtma, soğutma, yangın söndürme tesisatlarının olduğu görülmüştür. 2018 yılı değeri 23.748,714 olarak hesaplandığı, aynı teknikle 2019 yılı için değerlendirme yapıldığında Üsküdar Belediyesi Resmi internet sitesinde alınan bilgilere göre Altunizade mah. Mahiz İz cad. 2019 yılı arsa rayiç bedelinin 14.109,68 TL/metrekare, arsa alanı 1.475,00 metrekare arsa Emlak Vergi minimum matrah değeri 20.811.778,00 TL. Yapı Sınıfı ve yapı yaklaşık birim değeri bilgileri: İnşaat alanı 4784 metrekare y.y. Birim değeri 2.485,00 TL/metrekare yüzde 25 yıpranma payı ile 8.916.180,00 TL. Arsa + Bina Toplam (takribi en düşük gösterilebilecek tapu satışı) Değeri Arsa matrahı: 20.811.778 TL+ bina halihazır değeri: 8.196.180 TL: 29.727.958 TL görünmektedir. Emsal Satış Araştırma ve İnceleme Bilgileri: Sultanahmette deniz manzaralı 15 odalı butik otel 11.000.000 TL birim fiyatı ise 733.000 TL/ODA ortalama her odanın 2 ticari yatak olabileceği kabulü ile 370.000 TL/YATAK düşünülebilir. Bahçelievler de 4 yıldızlı 304 yataklı otel 110.000.000 TL, birim fiyatı ise 362.000 TL/YATAK Üsküdar'da deniz manzaralı 50 yataklı otel 8.191.950 TL birim fiyatı ise 163.840 TL/YATAK olarak satış talepli oldukları görülmektedir. Taşınmazın adresi, konaklama eylemine uygun İstanbul'un önemli turizm sağlık eğitim tesislerine ulaşımın kolay olması tek tapulu olması turizm tesisi (otel) imar durumu, arsanın bu imar fonksiyonuna uygun geometrik formu ve eğimi, ana iki bina karkasının 1988 - 89 yapımı olmasına rağmen, 2012 - 13 yıllarında güçlendirme projesi ile iki binanın birleştirilmesinde kullanılan işçilik ve malzeme kalitesi, mevsim şartlarına bağlı olmayan doluluk oranının yüksekliği, olumlu; yönleri olarak değerlendirilerek; 1. Yaklaşım: taşınmazın arsasının yukarıda hesaplanan 2019 yılı sokak arsa rayicinin takribi 3 katı fiyat olan 42.000 TL/metrekare birim fiyatla 61.950.000 TL binanın güncel imalat değeri 8.900.000 TL toplam 70.850.000 RTL 2. Yaklaşım: yıllık doluluk oranı yüzde 70 x ortalama geceleme 120 USD x360 gün x 5 yıl x 80 oda x kur değeri 5.60 aldığında yuvarlatılmış

67.740.000 TL edebileceği 3. Yaklaşım: 80 ticari otel odasının (2 şer ticari yatak kabulü ile 160 yataklı) x

850.000 TL/ODA hesabı ve halihazır hali ile durumu göz önüne alındığında değerinin 68.000.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir. (İstanbul Anadolu 15. icra Hukuk Mahkemesi 2019/176 Esas ve 2019/383 Karar sayılı ilamı bilirkişi raporu)

Adresi: İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Altunizade mah. Mahiz İz cad. NO: 32

Yüzölçümü: 1.475 metrekare
Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/09/2018 tarihli imar durumu bilgilerine göre; Altunizade mah. 198 pafta 9 ada 37 parsel sayılı yer 18.03.1991 tt tarihli 1/1000 ölçekli, Altunizade bölgesi uygulama imar planında, 19.03.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli ve 13.12.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli plan tadilatında TAKS: 0,35, KAKS: 0,75 yapılanma koşullarında H: 11.00 m (3 kat) irtifada ayrık nizam yönetici merkez fonksiyonlarından etkilenme bölgesi alanında kalmaktadır. 19.03.2013 t.t.’li plan notlarında parselde turizm tesis alanı yapılması halinde çatı arası bu amaçla iskan edilebilir. Emsale dahil değildir. Turizm tesisi (otel) yapılması halinde bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz, otel dışında iskan edilemez denilmektedir.

Kıymeti: 68.000.000,00 TL KDV Oranı: yüzde 18 Kaydındaki Şerhler: kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 06/05/2020 günü 13:45 -13:55 arası 2. Satış Günü: 01/06/2020 günü 13:45 -13:55 arası

Satış Yeri: Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL/İSTANBUL

Ramada İstanbul Asya icradan satılıyor!

Satış şartları: 
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci; artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere : süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi i gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet j kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/22547 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/03/2020 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.