04 / 07 / 2022

Swiss Otel Residances Bodrum Hill'deki dubleks ev icradan satılıyor!

Swiss Otel Residances Bodrum Hill'deki dubleks ev icradan satılıyor!

“Swiss Otel Residances Bodrum Hill” isimli tatil sitesi içerisinde yer alan A Blok Zemin+1 Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm dubleks tatilevi icradan satılıyor..Muğla İl, Bodrum İlçe, 501 Ada, 34 Parsel, YOKUŞBAŞI Mahalle/Köy, Boynuz Çukuru Mevkii, A Blok Zemin+1 Kat, 1 nolu bağımsız bölüm dubleks tatilevi T.C. Bodrum 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunuluyor. 6 milyon TL kıymete sahip gayrimenkul için 1. satış ihalesi 22 Mayıs'ya, 2. satış ihalesi ise 22 Haziran'da yapılacak.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 501 Ada, 34 Parsel, YOKUŞBAŞI Mahalle/Köy, Boynuz Çukuru Mevkii, A Blok Zemin+1 Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm DUBLEKS TATİLEVİ. Satışa konu taşınmaz “Swiss Otel Residances Bodrum Hill” isimli tatil sitesi içerisinde yer almaktadır. Ana taşınmaz niteliği “10 adet 3 katlı Betonarme Tatil Evi ve Arsası” şeklinde olup satışa konu 1 nolu bağımsız bölüm “Dubleks Tatilevi” olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Bodrum merkeze takribi 1,5 km. mesafede, Bodrum-Milaskara yolunun bitip, Kıbrıs Şehiteri Caddesinin başladığı ışıkların kuzeyine sapan yol üzerindeki parselde yer aldığı, taşınmazın bodrum, zemin ve 1.kattan meydana geldiği, bodrum katın bodrum kat hüviyetinde olduğu, binaya zemin kattan girildiği, girişte antre, giriş alanı yüksekliğinde ve genişliğinde giriş kapısı, yemek yeme/toplantı odası, mutfak, salon genel wc, Bodrum panoramik manzaralı ters alanı, bahçe ve evin kullanımına ait yüzme havuzu, bina içi tertiplenmiş merpenle inilen bodrum katta hol, salon, lyatak odası, yatak odasına hitap eden banyo-wc imalatları, ön cephede yer alan yatak odalarına hitap eden teras alanından meydana geldiği, taşınmazın son derece lüks ve üst düzey malzeme ve işçilikle yapılmış olduğu, dış cephe taş malzeme ile kaplı olduğu, kaset tipi klima, banyo içlerindeki tek parça mermer, üst düzey ve kaliteli vitrifiye ve duşakabin malzemeleri, duvarlar saten alçı, tavanlar alçıpan, tavan yüksekliğinde çok kaliteli iç oda kapıları, çok kaliteli lamine parke, merpenler bembeyaz mermer kaplı, teras korkulukları cam malzemeden yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Bina teras alanları ile birlikte takribi 400 m2, takribi 300 m2 net kullanım alanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz belediye hizmetlerinden faydalanan bölge içerisinde yer alıp, denize kuş uçuşu 1.8 km. civarındadır. Çevre parsellerde konut amaçlı siteler bulunmakta olup yapılaşma oranı %50 mertebesindedir. Keşif anında satış ofisi görevlilerinden edinilen bilgilerde konu taşınmaz malikinin inşaat aşamasında olan SVVİSS otel sosyal imkanlarından faydalanabileceği beyan edilmiş, ancak otelin inşaat aşamasında olması nedeni ile bu durum değeri olumsuz etkileyeceği faktör olarak değerlendirirlmiştir.

Adresi    : Yokuşbaşı Mah. 1838 Sok. A Blok No:1A İç Kapı No:1 Bodrum / MUĞLA

İmar Durumu : Bodrum Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce verilme 18/08/2017 tarih ve 20655 sayılı yazı gereği, söz konusu parsel 21/12/2003 tarih ve 2971 sayılı MKTVKBK kararı ile uygun görülerek onaylanan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma amaçlı revizyon ve ilave imar planı ve Bodrum Belediye Meclisinin 01/03/2005 tarih ve 2005/32 sayılı kararı, MKTVKBK’nun 29/05/2005 gün ve 2005/873 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğinde kısmen TAKS:0,20 KAKS:0,40 yoğunluklu Konut alanı kısmen de imar yolunda kalmaktadır. 29/01/2014 tarih 2014/15 nolu Yapı ruhsatı ve 03/07/2017 tarih 2017/289-1 sayılı Yapı Kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Kıymeti    : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Bodrum Belediyesinin 05/02/2014 tarih ve 481-1042 sayılı yaz ilan ile 06.02.2014 tarih ve 2508 yevmiye sayılı “TURİZM TESİSİDİR. BAŞKA AMAÇLA KULLANILAMAZ” şerhi bulunmaktadır.

1.    Satış Günü : 22/05/2018 günü 11:15 -11:20 arası

2.    Satış Günü : 22/06/2018 günü 11:15 -11:20 arası

Satış Yeri : Bodrum Adliyesi 2.İcra Müdürlüğü Önü Koridoru Bitez-Bodrum/Muğla -Satış şartları:

1-    İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvaD.aov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-    Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergls KDV 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğar, vergile' sat ş bedelinden ödenir.

3-    İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırak acaktır.

4-    Satş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve flaş Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile halenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki “arktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri venıdiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-    İİK. 127. Md.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halirde işbu satışilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.

7-    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/621 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/03/2018