15 / 08 / 2022

Karkın Gayrimekul'ün Büyükçekmece'deki ev ve arsası 8 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Karkın Gayrimekul'ün Büyükçekmece'deki ev ve arsası 8 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Karkın Gayrimekul'e ait Büyükçekmece'deki ev ve arsas icradan satılıyor. Gayrimenkuller için belirlenen toplam muhammen bedel 8 milyon TL...Büyükçekmece'ye bağlı Güzelce Mahallesi Papaz Suyusu Mevkiide yer alan Karkın Gayrimekul Yatırım İnşaat Taahhüt A.Ş. adına kayıtlı 2 gayrimenkul icradan açık artırma ile satışıyor. Satışa konu olan ev için 4 milyon TL, arsa için ise 4 milyon 78 bin 215 TL isteniyor.

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1.İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 516 Parsel, GÜZELCE Mahalle/Köy, PAPAZ SUYU Mevkii, 1.895,00 metrekare yüzölçümlü "Bahçeli Kargir İli Ev ve Müştemilatı" nitelikli ana taşınmazın tam hisse ile Karkın Gayrimekul Yatırım İnşaat Taahhüt A.Ş. adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Kıymet taksirine konu taşınmazlardan sonuncusu tapunun Büyükçekmece İlçesi Güzelce Mahallesi Papaz Suyu Mevkii 516 parsel numaralı 1.895,00 metrekare yüzölçümlü "Bahçeli Kargir İki Ev ve Müştemilatı" nitelikli ana taşınmazın dış kapı numarası 26a'dır. Ana taşınmaz denize sıfır konumdadır. Dıştan yapılan incelemede, taşınmaz üzerinde 2 adet tek katlı yapının, yüzme havuzunun, kamelya ile hemen girişte sağ tarafta araba garajının bulunduğu, taşınmazn düzenli ve bakımlı bahçesinin olduğu belirlenmiştir. Binalardan ilki (girişe göre sol tarafta yer alan) zemine 70 metrekare miktarında, havuz ise 67,59 metrekare miktarında oturmaktadır.

Adresi: Büyükçekmece İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Aydınlar Caddesi ile bağlantılı Seçkinler Sokak ile kesişen Madenli Sokak üzerinde yer almaktadır.

Yüzölçümü: 1.895,00 metrekare

İmar Durumu: Büyükçekmece İlçesi Bahçelievler Mahallesi 516 parsel numaralı taşınmazın onaylı uygulama imar planında kısmen ayrık nizam 2 kat TAKS 0,40 konut kısmen ise imar yolunda kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti: 4.000.000.00 TL

KDV oranı: yüzde 18

Kaydındaki şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış günü: 12/12/2018 günü 14:20-14:25 arası
2.Satış günü: 11/01/2019 günü 14:20-14:25 arası
Satış yeri: İcra Mezat Salonu Ekinoba Mahallesi Londra Asfaltı Yan yol no:107 Çanakkale Sokak Ay Merkez karşısı B.Çekmece/İstanbul

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 656 Ada, 1 parsel Güzelce Mahalle/Köy, Bağlar İçi Mevki 2 bin 718,81 metrekare yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın tam hisse ile Karkın Gayrimenkul Yatırım İnşaat Taahhüt A.Ş. adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Kıymet takdirine konu taşınmazlardan ilki tapunun Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesi Eski 557 yeni 656 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 2.718,81 metrekare yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmaz, yerinde yapılan incelemede, boş arsa konumunda olan taşınmazın üzerinde herhangi bir yapının olmadığı, üzerinde yabani bitki ve ağaçların olduğu belirlenmiştir. Raporun "İmar Durumu" başlıklı bölümünde belirtilen koşullara göre taşınmaz üzerine 2 katlı ve ayrık nizamda toplam takriben 1.087,00 metrekare yapı alanlı, konut yapısı inşası mümkündür.

Adresi: Büyükçekmece İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Aydınlar Caddesi ile bağlantılı Seçkinler Sokak ile kesişen Madenli Sokak üzerinde yer almaktadır.

Yüzölçümü: 2.718,81 metrekare

İmar Durumu: Büyükçekmece İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 557 parsel numaralı taşınmazın 656 ada 1 parsel olarak tescil edildiği, onaylı uygulama imar planında ayrık nizam 2-kat-TAKS:0,20-KAKS:0,40- kontu alanında kaldığı.

Kıymeti: 4.078.215,00 TL

KDV Oranı: Yüzde 18

Kaydındaki şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış günü: 12/12/2018 günü 14:40-14:45 arası
2.Satış günü: 11/01/2019 günü 14:40-14:45 arası
Satış yeri: İcra Mezat Salonu Ekinoba Mahallesi Londra Asfaltı Yan yol no:107 Çanakkale Sokak Ay Merkez karşısı B.Çekmece/İstanbul

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2447 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.