06 / 02 / 2023

Karuna Gemi İşletmeciliği Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Karuna Gemi İşletmeciliği Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Burcu Sınır Kandirhanoğlu tarafından 10 bin TL sermaye ile 8 Ağustos'ta Üsküdar, Altunizade Mahallesi'nde kuruldu.



Karuna Gemi İşletmeciliği Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Burcu Sınır Kandirhanoğlu tarafından 10 bin TL sermaye ile 8 Ağustos'ta Üsküdar, Altunizade Mahallesi'nde kuruldu. 


Karuna Gemi İşletmeciliği Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  GEMİ İŞLETMECİLİĞİ 1. Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarını inşa etmek- ettirmek,  alım-satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak, denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım - satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı,  distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak.  2. Gerek kendi ihtiyacı gerekse yerli ve yabancı şirketler için her tonajda gemi, yat, şilep ve her türlü deniz araçlarının yapımı,montajı, periyodik bakımı ve onarımını gerçekleştirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzer havuz, kızak ve çekek yerleri inşa etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek.  3. Uluslararası sularda kabotaj hattında yük taşımacılığı deniz araçlarının mürettebatı ile birlikte kiralanmasını yapmak. 4- Denizcilik sektöründe her türlü  gemiye lojistik destek vermek, gemilerin limanlarda ve açık sularda her türlü yiyecek ve içecek ve   gerekli tüm ihtiyaçlarını iç veya dış piyasadan tedarik ederek karşılamak. Her türlü onarım işleri ve konstrüksiyon işlerini yapmak. 5- Şirket gerek kendine ait gerekse başkalarına ait gemilerin ihtiyacı gemi adamlarının ve gemi personelinin teminini sağlayarak iş gücü temin hizmeti verebilir. 6. Yurt içi ve yurt dışında her türlü gayrimenkul alım-satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ve inşasını yapmak. 7. Kurulmuş veya kurulacak, herhangi bir konuda faaliyet gösteren, sermaye  şirketlerinin hisselerini veya ortaklık paylarını, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyetinde olmamak kaydıyla almak veya yeni şirketler kurmak, yerli ve yabancı  şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak, bu şirketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını yapmak. Yurt içinden ve/veya yurt dışından kuru yük ve/veya dökme yük gemileri, her nevi hurda gemiler, kimyevi madde ve/veya petrol tankerleri, konteyner gemileri, maden gemileri, ro-ro gemileri, römorkörler, soğutma sistemli gemiler, özel ve çok maksatlı gemiler, yolcu gemileri, bilumum yatlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü gemi ve/veya deniz aracı satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, ettirebilir, montajını yapabilir, hurda gemileri sökebilir, parçalayabilir, tüm bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yoluyla iktisap edebilir, ithal ve/veya ihraç edebilir. Satın aldığı, alacağı gemilerle ve/veya zaman ve/veya sefer bazında ve/veya çıplak olarak kiraladığı, kiralayacağı her boy ve tipte gemiler ve/veya deniz araçları ile ulusal ve/veya uluslararası denizlerde taşımacılık, armatörlük, gemi işletme müteahhitliği yapabilir, gemi acenteliği, aracılık, yük, gemi ve navlun komisyonculuğu, menajerlik, brokerlik, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapabilir, yaptırabilir, depoculuk, gümrükleme işlemleri, temsilcilik yapabilir, yaptırabilir.  Yurt içinde ve/veya yurt dışında deniz, kara ya da hava yolu ile kombine ve/veya parsiyel mal ya da yolcu taşımacılığı yapabilir, yaptırabilir. Gezi ve sportif  amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar ve diğer tesisler kurabilir, ina edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, işletmeciliğini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir, Yurt içi ve yurt dışı yerli ve yabancı gemi ve deniz araçlarına güverte ve makine yedek parçaları ile her türlü ihtiyaç maddeleri ve yedek parçaları alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithalatını ve ihracatını yapabilir, personel ve gemi adamı temin edebilir, acentelik hizmeti verdiği yerli ve yabancı gemilerin geliş gidiş ve kontrol işlemlerini yapabilir. Yurt içinde ve yurt dışında ayrı şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, bunları kısmen veya tamamen devralabilir, bu şirketlerin mali, idari ve teknik organizasyonlarını  sağlayabilir. Konusuyla ilgili yerli ve yabancı temsilcilik, mümessillik, acentelik ve bayilikler alabilir, bunları kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kişilere devredebilir ve/veya devralabilir. Faaliyet konusuyla ilgili olarak, yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, İlgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir, yurt içi ve yurt dışı şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentelikler kurabilir ve işletebilir. 8. Her türlü gemi için bilirkişilik faaliyetleri  yakit miktar, hasar ve  durum kontrol  işlemlerini yürütmek faaliyette bulunmak .  TURİZM 1. Yurt içinde ve yurt dışında seyahat acenteleri açmak, turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat , taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 


Karuna Gemi İşletmeciliği Turizm ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi adres: Üsküdar, Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi, Avrupa İş Merkezi 28/1 




Geri Dön