Kaş-Kalkan Otoyol projesinde yürütmeyi durdurma kararı!

Kaş-Kalkan Otoyol projesinde yürütmeyi durdurma kararı! Kaş-Kalkan Otoyol projesinde yürütmeyi durdurma kararı!

Antalya, 4.İdare Mahkemesi, Kaputaş Kanyonu ve plajının Kaş-Kalkan Otoyol projesinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kaş-Kalkan arasında planlanan otoyola karşı, yöre halkı,  Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 2 ayrı dava açmıştı. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, açılan davalardan biri için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Antalya 4. İdare Mahkemesi 27 Şubat 2018 tarihinde oybirliğiyle Kaputaş için yürütmeyi durdurma kararı aldı. 

1. derece SİT'te inşaat yapılamaz


Avukat Tuncay Koç 77 kişi adına başvuru yaptı. Başvurunun ardından Mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararında şu hükümler dikkat çekti:

"...  kesin inşaat yasağı bulunan birinci derece doğal sit alanlarından karayolu geçişi konusunda koruma kurulunun da izin verme yetkisi bulunmamaktadır.

 .... yolu inşa edecek kurum, başvurusu sonrasında, koruma alanlarının tespitine dair yönetmelik kapsamında ayrıca mahallinde inceleme yapmadığı; 

 proje sunum dosyası esas alınarak Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün hazırladığı 24.8.2016 tarihli ... özet raporla yetinildiği;  

 ayrıca bu raporda Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü'nün 27.4.2016 tarihli ve .... sayılı  revize teklif ve dile getirilen bazı olumsuzlukların değerlendirmede dikkate alınmadığı; 

 bahse konu 6. Bölge Müdürlüğü yazısında 'kazı ve hafriyat çalışmalarının ...... arasında belirlenen güzergahta bölgenin en önemli turizm değeri olan peyzaj bütünlüğüne ve alanda yaşayan yaban keçisi gibi nesli tehlike altında olan türlerin habitat bütünlüğüne zarar vereceği, bu güzergahın alanın kuzeyinde hali hazırda yöre halkı tarafından kullanılmakta olan hatta kaydırılarak bu güzergah için projenin yeniden modellenmesi gerektiği' şeklinde önemli bir sakınca dile getirilmesine rağmen, ....... koruma komisyonu tarafından .... değerlendirilmediği görülmektedir."

pus