Kasım ayı vergi takvimi 2014!

Kasım ayı vergi takvimi 2014!Hangi ayda hangi verginin ödeneceği Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi takviminde açıklanıyor. Peki, Kasım ayında ödenecek vergiler nelerdir? İşte Kasım ayı vergi takvimi 2014..


Kasım ayı vergi takvimi 2014!

Hangi ayda hangi verginin ödeneceği Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan vergi takviminde açıklanıyor. Kasım ayı vergi takvimine göre, bu ay emlak ve çevre temizlik vergisinin 2. taksitlerinin ödenmesi gerekiyor.


Ayrıca veraset ve intikal vergisinin 2. taksit ödemelerinin de Kasım ayı içerisinde yapılması gerekiyor. Kasım ayında ödenecek vergiler şu şekilde sıralanıyor:


Kasım ayında ödenen vergiler..

İlk TarihSon TarihKonu

01/11/201410/11/201416-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201411/11/201416-31 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/11/201414/11/20142014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/11/201414/11/20142014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

 

01/11/201417/11/20142014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

 

01/11/201417/11/20142014 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

 01/11/201417/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201417/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201417/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201417/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201417/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201417/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 

01/11/201420/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201420/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201420/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201420/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 

01/11/201420/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201420/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 

01/11/201424/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 

01/11/201424/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 

01/11/201424/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 

17/11/201425/11/20141-15 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

 

16/11/201425/11/20141-15 Kasım 2014 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

 

01/11/201426/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 

01/11/201426/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 

01/11/201426/11/2014Ekim 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 

01/11/201401/12/2014Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

 

01/11/201401/12/2014Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

01/11/201401/12/20142014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

01/11/201401/12/20142014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi

 

01/11/201401/12/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

01/11/201401/12/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 

01/11/201401/12/2014Ekim 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve ÖdemesiVergi takvimi Ekim 2014!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com