Kat irtifakının terkini nasıl yapılır?

Kat irtifakının terkini nasıl yapılır?

Kat irtifakı, müteahhit ile alıcı arasında yapılan anlaşmadır. Peki, kat irtifakının terkini nasıl yapılır, detayları haberimizde...Kat irtifakının terkini nasıl yapılır?

Kat irtifakı, herhangi bir arsa üzerinde yapılacak veya yapılmakta olan bir binanın üzerinde kurulabilen kat mülkiyetine geçmeden önce yapılması gereken bir süreçtir. Kat irtifakı, müteahhit ile alıcı arasında yapılan anlaşmayı ifade eder. Buna göre, iki taraf karşılıklı olarak birbirine borçlanmış oluyor. Peki kat irtifakının terkini nasıl yapılır?


Kat irtifakı taşınmaz malın mülkiyetinin, yeniden müşterek mülkiyete çevrilmesi yoluyla, kat irtifakının terkini talebinde bulunulduğunda, bütün müstakbel bağımsız bölüm maliklerinin yazılı talebinin bulunması gerekiyor. 


Ayrıca, resmi senet tanzimine lüzum olmayıp, kat mülkiyeti kütüğü sayfalarının beyanlar hanesine kırmızı mürekkeple "Bu taşınmazdaki kat irtifakı terkin edilmiştir." ibaresi ile birlikte tarih ve yevmiye numaralar yazıldıktan sonra sayfalar kapatılıp, ana gayrimenkul sayfası usulünce tekrar açılacak tüm maliklerin hisseleri arsa payları oranında olmak üzere, müşterek mülkiyet olarak tescil edilmesi gerekiyor.


Kat irtifakının terkini nasıl yapılır?

Kat irtifakının terkini için özel olarak bir belge aramaya gerek yoktur. Gelen kişinin hak sahibi olup olmadığını ve varsa yetkili temsilcini belirlemek yeterlidir. Tescil istem belgesi düzenlenerek kat irtifakı terkin edilir.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com