Oturma hakkının terkini nasıl olur?

Oturma hakkının terkini nasıl olur?

Oturma hakkı; bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren ayni hak olarak karşımıza çıkıyor. Peki, oturma hakkının terkini nasıl olur?


Oturma hakkının terkini nasıl olur?

Oturma hakkı; bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren ayni hak olarak karşımıza çıkıyor. Oturma hakkının başkasına devredilmesi ya da kiraya verilmesi söz konusu olmuyor.  Oturma hakkı sahibinin rızası olmadıkça bu hakkını kira yolu ile de olsa başkalarına devredemiyor. 


Sözleşmeden doğan oturma hakkı tesisi için tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenmesi gerekir, kanundan doğan oturma hakkı içinse, mahkeme kararının ibrazı ile tecil işlem belgesi düzenlenmesi gerekiyor. Peki, oturma hakkının terkini nasıl olur?


Oturma hakkının terkini... 

Taşınmaz üzerinde tescille kurulmuş olan oturma hakkının sona ermesi kendiliğinden sona erme halleri dışında terkin ile gerçekleşiyor. Söz konusu terkini talep yetkisi oturma hakkı sahibine ait olmakla beraber Medeni Kanun madde 796'da belirtilen sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi ve ölüm halinde, taşınmaz malikine de terkini talep yetkisi tanıyor. İlgili kanun maddesi aşağıda yer alıyor. 


Madde 796.- İntifa hakkı, konusunun tamamen yok olması ve taşınmazlarda tescilin terkini; yasal intifa hakkı, sebebinin ortadan kalkmasıyla sona erer. Sürenin dolması veya hak sahibinin vazgeçmesi ya da ölümü gibi diğer sona erme sebepleri, taşınmazlarda malike terkini isteme yetkisi verir.


Oturma hakkı tapuya tescil örneği!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com