19 / 08 / 2022

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi nasıl olur?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi nasıl olur?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralan gayrimenkulü belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi nasıl olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...Kiracı çıkarma problemi çoğu kişinin yaşamış olduğu sorunlardan biridir. Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesi imzalandıktan ve kiraya konu kiralananın kendisine teslim edildikten sonra, kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği sözleşmeye verilen isimdir. 

Tahliye Taahhütnamesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kiracı korumaya yönelik olarak imzalanan bir sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. Tahliye taahhütnamesine rağmen kiracı, kiraya verileni boşaltmaz ise; kiraya veren, tahliyenin taahhüt edildiği tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurabiliyor ya da dava açmak suretiyle kiralananın tahliyesini isteyebiliyor.  

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının tahliyesi nasıl olur?

Bu sebeple taahhütname, gayrimenkul sahiplerinin önemle bilmesi ve uygulaması gereken bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Kiracı ve kiralayan arasında imzalanan tahliye taahhütnamesinin bir takım unsurlara haiz olması gerekiyor tahliye taahhüdünün geçerli olması için geçerli olan şartlar şöyle;

Tahliye taahhütnamesinin, kiralananın kiracıya teslimi sonrası yapılmış olması, 
Tahliye taahhütnamesinin yazılı olarak kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmış olması,
Tahliye taahhütnamesinin boşaltma tarihini içermesi gerekiyor.