26 / 05 / 2022

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi görevli mahkeme!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi görevli mahkeme!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin uygulamasında yaşanan uyuşmazlıklar, dava yolu ile çözülebiliyor. Peki, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi görevli mahkeme hangi mahkemedir? Uyuşmazlık davaları hangi mahkemede görülür?Kat karşılığı inşaat sözleşmesi görevli mahkeme!

Arsa sahibi veya sahipleri ile arsa payı karşılığı inşaatı yapmayı taahhüt eden yüklenici arasında imzalanan sözleşme, "Kat karşılığı inşaat sözleşmesi" olarak ifade ediliyor.


Sözleşme kapsamında tarafların hak ve sorumluluklarını gözeten esaslarına yer veriliyor. Sözleşmesinin uygulamasında yaşanan uyuşmazlıklar, dava yolu ile çözülebiliyor. Peki, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi görevli mahkeme hangi mahkemedir?


Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanılarak arsa sahibi ile müteahhit arasındaki davalara genel yetkili mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinde bakılır. Bu esaslar, sözleşme kapsamında da belirtiliyor.


Tacir olmayan arsa sahibi ile tacir sıfatını taşıyan yüklenici arasındaki dava ticari mahiyette değildir. Zira uyuşmazlık arsa sahibinin ticari faaliyeti ile ilgili olmayıp, bu konu Türk Ticaret yasasında düzenlenmemiş olmakla mutlak ticari dava olarak kabul edilemez. 


Şayet arsa sahibi ve yüklenicinin her ikisi de tacir sıfatını taşıyorsa, ancak bu takdirde davaya ticaret mahkemesinde bakılması gerekir.


Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların tüketici mahkemesinde görülmesi de mümkün değildir. Sadece müteahhitten veya arsa sahibinden daire satın alanların, satıcılarına karşı açacakları davalar tüketici mahkemelerinde görülür.


Arsa sahibinden alanların yükleniciye veya yükleniciden daire alanların arsa sahibine karşı açacağı davalara asliye hukuk mahkemesince bakılacaktır.


Tüketici mahkemesinde dava açılabilen hallerde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’nın 4. maddesine belirtilen seçeneklerden herhangi birini kullanarak talepte bulunabilir.


Yetkili mahkeme..

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan dava taşınmaz mülkiyetinin devrini içeriyorsa, HUMK’un 13. maddesi uyarınca davaya mutlaka taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde bakılması gerekiyor. 


Noksan ve bozuk iş bedeli, gecikmeden doğan tazminat isteklerine ilişkin dava aynı Yasanı n10. maddesine göre sözleşmenin icra olunacağı yerde de açılabiliyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com