27 / 09 / 2022

Kat maliki ne demektir?

Kat maliki ne demektir?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, bağımsız mülkiyete konu olan bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti deniyor. Bu durumda Kat maliki ne demektir?'in cevabı bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olan kişilerdir...
Kat maliki ne demektir?

Kat maliki ne demektir?: Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre, bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olan kimseler, kat maliki olarak tanımlanıyor. Peki kat mülkiyeti nedir? diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Kat mülkiyeti: Kat Mülkiyeti Kanununa göre, bağımsız mülkiyete konu olan bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı olarak tanımlanıyor. Konu ile ilgili kanun maddesi aşağıda yer alıyor:


Madde 2 – 

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına "Anayapı"; anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu Kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine "Bağımsız bölüm"; bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere "Eklenti"; bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına "Kat mülkiyeti" ve bu hakka sahip olanlara "Kat maliki" deniyor.


Kat maliki ne demektir? sorusunu yanıtladıktan sonra kiracının kat maliki olup olamayacağından da bahsedebiliriz. Yukarıda belirttiğimiz kat maliki tanımlamasına göre, kiracılar kat maliki olmuyor. Kiracı, kat maliklerinin sahip olduğu gayrimenkulden bir bedel karşılığında yararlanan ve sözleşmesi bulunan kişiye deniyor. Peki "Kat maliki olmayan yönetici olabilir mi?" 


Kat maliki olmayan kimse, Kat Mülkiyeti Kanununun 34. maddesine göre yönetici olabiliyor:


"Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir."Kat maliki kurulu kimlerden oluşur?
Apartman aidatı ödeme süresi!
Kat malikleri toplantısı nerede yapılır?
Kat malikleri yönetim planı!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com
Geri Dön