14 / 08 / 2022

Kat malikleri toplantısı ertelenebilir mi?

Kat malikleri toplantısı ertelenebilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Apartmanımızın yönetim kurulu toplanarak, 2020 yılı kat malikleri toplantısını bir yıl ertelemiş durumda. Ayrıca yeni bir ödeme planı yapılmış. Bu hal geçerli bir durum mudur? Yönetim kurulunun böyle bir karar alma yetkisi var mıdır?' sorusunu yanıtladı.Posta yazarı Tamer Heper 'Apartmanımızın yönetim kurulu toplanarak, 2020 yılı kat malikleri toplantısını bir yıl ertelemiş durumda. Ayrıca yeni bir ödeme planı yapılmış. Bu hal geçerli bir durum mudur? Yönetim kurulunun böyle bir karar alma yetkisi var mıdır?' sorusunu yanıtladı.

Apartmanımızın yönetim kurulu toplanarak, 2020 yılı kat malikleri toplantısını bir yıl ertelemiş durumda. Ayrıca yeni bir ödeme planı yapılmış. Bu hal geçerli bir durum mudur? Yönetim kurulunun böyle bir karar alma yetkisi var mıdır? l M.S.

***

Bu husus her ne kadar bir okuyucumun mektubunun kısaltılmış haliyse de bu konu hem köşeme gelen mektuplarda hem de mesleğimi ifa sırasında çok karşılaştığım bir sorudur. Çok soruluyor olması nedeniyle bir yanıt verme mecburiyetini hissettim. Ancak öncelikle bilinmesi gereken bir hususu açıklayayım, sonra yanıtımı vereyim. Vereceğim yanıtım, sistemimizde bulunan bir çözüm değildir. Aktaracağım yanıt, istisnai olarak ortaya çıkmış önemli bir olayın özelliği düşünülerek oluşturulmuş kendi düşüncelerimdir.

Bu konuda henüz oluşmuş bir Bölge Adliye Mahkemesi veya bir Yargıtay kararı yoktur. Dolayısıyla anlatacaklarım mevzuatımıza yerleşmiş bir çözüm değildir. Bu gözle okunmasını isterim. Efendim sadece ülkemiz değil, bütün dünya pandemi nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçiyor. Doğrusu böyle bir olay önceden düşünülebilecek kadar basit bir olay değildir. Olay tüm insanlığın yaşam tarzını etkilediği gibi yine tüm insanların neredeyse akıl sağlığını da etkiledi. Hepimiz bir miktar paranoyak olduk.

El değdirdiğimiz her nesnenin bize ölümcül bir hastalık bulaştıracağını, yanımıza maskesiz yaklaşan birinin bize ölümü getireceğini, başımız ağrısa normal zamanda bir hap alıp istirahat edip geçirecebilecekken, ‘başağrısı’ denince artık hemen ölüm döşeğini düşündüğümüz bugünlerde, makul ve mantıklı düşünceyi terk ettik.

***

Bir kısmımız bu virüsü umursamazken bir başkası kendisini bir eve hapsetmeyi tercih edebilmekte. İşte okuyucumun olayını bu şartlar altında düşünürsem şunları söyleyebilirim: Binada toplantı yapmak istersen, herkes maskeli olacak ve birbirinden en az 1.5 metre uzakta olacak (bazılarına göre iki metre). Okuyucumun binası 25 bağımsız bölüm. Karşılıklı oturulduğunu düşünürseniz her sıra için 18 metre gerekir (bazılarına göre 24 metre).

Birbirinden 18 metre veya 24 metre uzakta olan 25 kişi ile nasıl bir görüşme yapılacak? Evet toplantı tam kadro olmayabilir ama her hali ile bu mesafeyi gözönünde bulundurmak gerekecek. Yine kabul edelim ki içimizde çok görüldüğü gibi bir vatandaş maske takmayı reddettiği takdirde, o toplantıda neler olabilecek?

Tesadüf bu ya biri hapşırsa veya birini öksürük tutsa toplantının halini düşünebiliyor musunuz? Nihayet biri gerçekten taşıyıcı ise ve kararların imzalanması sırasında kişilerin birbirlerine çok yakınlaştıklarını düşünün, bu riske girmeye değer mi?

***

Bizim Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29’uncu maddesinde bir cümle var. Diyor ki; “... toplu yapılarda ise kurullar (kat malikleri kurulu kastediliyor) en geç iki yılda, bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemiş ise ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.”

Yani demek ki iki yılın sonunda toplanılacağına dair bir kabul söz konusu. Evet, toplu yapılar için getirilmiş bir kural ama demek ki kat mülkiyetinde uygulama alanı var. İşte böyle hayati önemi haiz bir pandemide de niye uygulanmasın? Kişisel görüşüm, bir yıl uzatılmalı ama yönetim kurulu, kat malikleri kurulunun alması gereken idari kararları almamalı.