Kat Mülkiyeti Hukuku Konferansları 22 Ekim'de başlıyor!

Kat Mülkiyeti Hukuku Konferansları 22 Ekim'de başlıyor! Kat Mülkiyeti Hukuku Konferansları 22 Ekim'de başlıyor!

Kat Mülkiyeti Hukuku Konferans Dizisi yayınlandı. 14 bağımsız konferansa yer verilecek olan konferans dizisi 7 hafta sürecek.Kat Mülkiyeti Hukuku Konferans Dizisi yayınlandı. 14 bağımsız konferansa yer verilecek olan bu dizi, 7 hafta boyunca sürecek ve toplam 21 saat olacak. 

Her bağımsız konferansa ayrı ayrı kayıt yapılabileceği gibi, paket halinde de kayıt yaptırılabiliyor. Online sertifikalar ise, her konferans için ayrı ayrı verilecektir.

Bu konferans dizisi içerisinde yer alan konferanslar şu şekilde:
 
Konferans kapsamında "online sertifika"  ve "tekrar izle" özellikleri bulunuyor.

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU DİZİSİ / 14 KONFERANS / 7 HAFTA-14 GÜN-21 SAAT

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

Eğitim Sayısı: 14
Başlangıç Tarih: 22 Ekim 2020
Başlangıç Saat: 19:30

PAKET İÇERİSİNDE BULUNAN KONFERANSLAR:

1- Kat Mülkiyeti Kanunu Yorumunda Temel Kavramların Önemi 22 Ekim 2020 19:30-21:00 
 
2- Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıklarında Uygulanacak Hükümlerin Saptanması 23 Ekim 2020 19:30-21:00 
 
3- Kat Mülkiyetinde Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları ve 6306 S.K. Açısından Önemi 29 Ekim 2020 19:30-21:00 
 
4- Kat Mülkiyetinde Yönetim Planı Hazırlama Teknikleri 30 Ekim 2020 19:30-21:00 
 
5- Kat Mülkiyeti Oluşumu ve Organları (Yönetici, Kat Malikleri Kurulu, Kat Malikleri Birliği) 5 Kasım 2020 19:30-21:00 
 
6- Kat Malikleri Kurulu Stratejileri 6 Kasım 2020 19:30-21:00 
 
7- Kat Mülkiyetinde Genel Giderlere Katılım Borcu ve Avans Ödeme Yükümlülüğü 12 Kasım 2020 19:30-21:00 
 
8- Kat Mülkiyetinde Giderlere Katılma Borcu (Aidat) Sömürüsü ve Mücadele Yöntemleri 13 Kasım 2020 19:30-21:00 
 
9- Kat Mülkiyetinde İşletme Projesi ve Kesinleşmesi 19 Kasım 2020 19:30-21:00 
 
10- Kat Mülkiyetinde Ortak Yer, Tesisler ve Hizmetler İle Eklenti ve Tahsisli Alan Kavramları 20 Kasım 2020 19:30-21:00 
 
11- Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıklarında Usul Hukukuna İlişkin Hüküm ve Sonuçlar 3 Aralık 2020 19:30-21:00 
 
12- Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi ve 6306 SK. Açısından Taşıdığı Özellikler 4 Aralık 2020 19:30-21:00 
 
13- Kat Mülkiyetinde Toplu Yapı Yönetimi ve Geçici Yönetim 10 Aralık 2020 19:30-21:00 
 
14- Eski Yönetim Planlarının Toplu Yapı Statüsüne Uyarlanması ve Doğurduğu Sorunlar 11 Aralık 2020 19:30-21:00