Kat mülkiyeti nasıl kurulur?

Kat mülkiyeti nasıl kurulur?Bir binada yer alan bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına "kat mülkiyeti hakkı" deniyor. Peki kat mülkiyeti nasıl kurulur? Kat mülkiyeti için gerekli belgeler nelerdir?


Kat mülkiyeti nasıl kurulur?

Kat mülkiyeti, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkı olarak tanımlanıyor.Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet olarak ifade ediliyor.


Kat mülkiyeti koşullarının başında inşaat çalışmalarının tamamlanmış olması ve binaya iskan belgesinin alınmış olması geliyor. Aksi halde, yapıya kat mülkiyeti alınamıyor.


Yapıya kat mülkiyeti alınabilmesi için gerekli belgelerin temin edilerek bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor.


Kat mülkiyeti almak için gerekli evraklar ve dilekçe örneği aşağıda yer alıyor.


Kat mülkiyeti tesisi için gerekli belgeler nelerdir?

- Genel inşaat projesi,

- Vaziyet planı,

- Yapı kullanma izin belgesi (iskan)

- Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren liste,

- Yönetim planı,

- Maliklerin nüfuz cüzdanları ile vesikalık fotoğrafları gerekiyor.


Belediyedeki kat mülkiyeti işlemleri:

- Dilekçe ile birlikte gerekli belgelerin alınması

- Belgelerin eksiksiz olması halinde binanın iskan belgesinin kontrol edilmesi

- Ruhsat eki mimari projeler ile kat mülkiyeti projelerinin incelenmesi

- Problem olmaması halinde harcın hesaplarak vatandaşın ödeme için gelir birimine gönderilmesi

- Dekont alınması halinde kat mülkiyeti projelerinin onaylanarak bir nüshasının resmi yazı ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi

-Tapu dairesinde mülkiyet tapusunun alınmasıKat mülkiyeti dilekçe örneği


..........  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA............. Beldesi, ………………………. mahalle, …………………… pafta, ………. ada, ………. nu.lı parsele almış olduğum ...../ …../ 20….. tarih ve C: ..... S: ..... D: ..... nu.lı yapı ruhsatına istinaden ekte sunduğum kat mülkiyeti projesinin onaylanmasını arz ederim.Tarih: ...../ …../ 20…..

Adı Soyadı: ……………………….

T.C. Numarası: ….……………………

İmza: ….……………………


ADRES:...……………….…………….

                …………………………………………………….

                ………………………………………….………….

Telefon No.: …………………………………....


Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalarda görevli mahkeme


Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com